Bezpłatne Upgrade produktów firmy Dolphin z wersji 10 do 11.5 do końca maja

Pojawiła się polska wersja produktów firmy Dolphin, tj. Hal, Lunar, Supernova, oznaczona numerem 11.5. Nowa wersja posiada przede wszystkim ulepszone wsparcie dla Mozilla Firefox, ITunes, Skype, a przede wszystkim działać ma z Windows 7.

Dla osób, które w zeszłym roku zakupiły wersję 10, istnieje możliwość bezpłatnej aktualizacji, jednak promocja ta obowiązuje jednynie do końca maja.

Więcej informacji na stronach Altix i Harpo

Źródło: Altix, Harpo

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków