Window-Eyes 7.5.3 dostępny

Ukazała się długo oczekiwana aktualizacja programu odaczytu ekranu Window-Eyes do wersji 7.5.3. Nie wnosi ona spektakularnych nowości, ale istotna jest z uwagi na szereg poprawek stabilności, np. we współpracy z programami mailowymi Windows Live Mail oraz Mozilla Thunderbird, pakietem Office i innymi aplikacjami.

W tej wersji Window-Eyes dodano obsługę programów, których interfejs oparty jest o tzw. QT Widgets. Do tej pory trzeba było korzystać z dodatku QT Support, by uzyskać dostęp do takich programów. Dotyczy to np. Nokia PC Suite, VLC Player, Virtual Box, Accessible Kindle Reader z Amazona, Tapin Radio i innych.

Źródło: GW-Micro

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków