Egipscy niewidomi mają brajlowską gazetę po arabsku

Wielu niewidomych twierdzi, że pismo brajla należy już do historii, a jeśli znajomość tego pisma jeszcze jest do czegokolwiek przydatna, to papierowe publikacje brajlowskie z pewnością należy zaliczyć do kategorii muzealiów.

Wygląda jednak na to, że myliliśmy się w naszej ocenie rzeczywistości. W Kairze niedawno zaczął się ukazywać magazyn Akhbar Braille. Redaktor naczelny magazynu, Ahmad Al-Maraghy, w rozmowie z serwisem Arab News powiedział, że droga do wydawania gazety nie była łatwa. Bardzo trudne okazało się przekonanie wydawców, ponieważ nigdy wcześniej nikt w Egipcie nie wydawał czasopisma, które byłoby w pełni brajlowskie, bez zdjęć czy innych elementów graficznych.

Al-Maraghy zainteresował się pomysłem publikacji w brajlu już 10 lat temu i ma za sobą kilka prób w tej dziedzinie. Powiedział, że największą trudność sprawiło mu pozyskanie do swojej gazety reklamodawców, ponieważ nikt wcześniej nie robił reklam brajlowskich. Naczelny magazynu Akhbar Braille jest jednak optymistą. Ludność Egiptu to około 92 miliony mieszkańców, z czego osoby z dysfunkcją wzroku, które potencjalnie mogłyby stanowić dla magazynu grupę docelową, to około 3 miliony. Redaktor ma w planach objęcie zasięgiem publikacji całego świata arabskiego.

Wydawca traktuje swój magazyn nie jak projekt o charakterze charytatywnym, lecz jak przedsięwzięcie biznesowe, którego model zawiera w sobie elementy odpowiedzialności społecznej biznesu. Obok dochodów z reklam gazeta pozyskała sponsora, którym jest jeden z egipskich banków. Wprawdzie nakład na początek jest niewielki, dochodzi do dwóch tysięcy egzemplarzy, ale wygląda na to, że wydawca ma pomysł na rozwój swego przedsięwzięcia. Zapowiada bowiem, że w przyszłości będzie wydawał brajlowski dziennik.

Źródło: http://www.arabnews.com/node/1150326/media

Świat moimi oczami

 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest tracić wzrok? Budzisz się rano i jest ciemno, całkiem ciemno. Tak po prostu. Albo może twoja historia to powolna droga pełna nieoczekiwanych zwrotów I zakrętów. Jasnych i ciemnych. Może nie pamiętasz, jak to jest widzieć. A może twój świat przeradza się w świat znany ci z obrazów Salvadora Dali. Może to co znasz i pamiętasz staje się nagle obce? Twój mózg próbuje gorączkowo wypełnić „białe plamy” na swojej mapie. Nie możesz już wierzyć, że to, co widzisz, jest prawdziwe, to co stoi jest nieruchome, a to co płynie jest ruchem?

Tak wygląda historia amerykańskiego artysty, twórcy „ Efektu Redhawk”.

George Redhawk był instruktorem medycznym, uczył, jak pobierać krew w laboratorium, pracował także jako technik radiologii. Jego życie było udane i czuł się spełniony do czasu, gdy jak sam mówi stracił wszystko.

Stopniowa utrata wzroku zniszczyła , jak sądził, jego życie i karierę. Desperacko próbował zobaczyć i zapamiętać jak najwięcej, jak najwięcej obrazów utrwalić w pamięci. Korzystając z resztek wzroku chciał zabrać ze sobą do świata ciemności wszystko, co piękne. Ta poszukiwanie w naturalny sposób doprowadziło go do świata sztuki.

„Świat moimi oczami” to tytuł jego pierwszego projektu – surrealistycznej wizji świata widzianego oczami osoby tracącej wzrok. Hipnotyzujący portret świata, w którym wszystko płynie, przeistacza się w nieoczywisty sposób, krajobraz jest umysłem, ciało wiatrem, chmurą lub kamieniem. Przypomina to obrazy Salvadora Dali, ale pełne życia, ruchu, przekształceń.

„To artystyczna wizja zamętu przez który przechodziłem tracąc wzrok”. Formatem, który okazał się najodpowiedniejszy do wyrażenia złożonych odczuć i wizji był format GIF. Prace różnych artystów George Redhawk znajdował online, za pomocą programu umożliwiającego płynne przechodzenie (morphing software)  z dwóch statycznych obrazów tworzy trzeci, będący płynnym połączeniem dwóch poprzednich. To co było nieruchome, krajobrazy czy budynki, teraz płynie, spływa, faluje i toczy się. To co zwykłe, zyskało nową surrealistyczną aurę. Początkowa zabawa przerodziła się poważną pasję i sztukę.

Wkrótce artyści, których prace Redhawk wykorzystywał zaczęli zauważać, niezwykłego twórcę, kontaktować się z nim i doceniać niezwykłość jego prac. Efekt płynnego przejścia w GIF-ach nazwano nawet od jego nazwiska „Efektem Redhawk”. A samych GIF-ów powstało ponad 1000. Ponieważ utrata wzroku jest postępująca, pewnego dnia George Redhawk będzie całkowicie niewidomy. Na razie możemy cieszyć się pracami artysty, które można znaleźć w Internecie, np. na stronie artysty https://plus.google.com/+DarkAngel0ne .

Źródło: https://creators.vice.com/en_us/article/aennaa/a-blind-gif-artist-visualizes-his-lost-sight

Ewa Peszek-Przybyła

Rozejrzyj się!

 

O pracach nad zastosowaniem sztucznej inteligencji wspominamy na naszych łamach już od jakiegoś czasu, ale rozwiązania takie, przynajmniej do tej pory, traktowaliśmy jako zapowiedzi czegoś, co kiedyś być może doczeka się przejścia w sferę praktycznych zastosowań. Wygląda jednak na to, że owo „kiedyś” jest już, teraz i co więcej, że możemy mieć wpływ na ciekawe, rodzące się właśnie rozwiązanie.

Stworzona przez Neuro X Labs aplikacja BlindSight jest nowatorskim narzędziem do rozpoznawania obrazów. Biorąc pod uwagę bardzo skromne wymagania sprzętowe, aplikację uruchomimy bez trudu na niskobudżetowym telefonie z systemem Android 5.0, do jej działania nie potrzebne jest połączenie z Internetem, a instalator to zaledwie 5 MB, trzeba stwierdzić, że zaproponowane nam rozwiązanie działa lepiej niż dobrze.

Podczas testów, które przeprowadziłem w pochmurny dzień bez korzystania z dodatkowego oświetlenia, aplikacja rozpoznała poprawnie przedmioty codziennego użytku, takie jak półka z książkami, laptop, lodówka, zmywarka, mikrofalówka czy spodnie wiszące na wieszaku. W tym ostatnim wypadku usłyszałem wprawdzie, że mam do czynienia z człowiekiem trzymającym w ręce spodnie, ale wynik tak czy inaczej wydaje się być zachęcający.

Autorzy twierdzą, że ich aplikacja jest obecnie we wczesnym stadium rozwoju i nie należy z niej korzystać jak z gotowego rozwiązania wspomagającego widzenie. Wystawili aplikację w sklepie GooglePlay za darmo, ponieważ, licząc na duże zainteresowanie wśród użytkowników z dysfunkcją wzroku, mają nadzieję na uzyskanie od wielu z nich cennych wskazówek dotyczących tak potrzeb, które w przyszłości aplikacja miałaby zaspakajać, jak i błędów w samej aplikacji.

Aplikację można znaleźć pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neuroxlabs.BlindSight

Korzystanie z niej jest bardzo proste. Instrukcję można bowiem sprowadzić do słów: pobierz, zainstaluj, stuknij w ekran i się rozejrzyj.

Uwaga! Do opisywania rozpoznawanych obiektów aplikacja używa języka angielskiego.

Damian Przybyła

Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej

Robert Schuman, Minister Spraw Zagranicznych Francji, zaproponował w 1950 r. integrację przemysłu węgla i stali państw zachodniej Europy. Rok później idea ta znalazła swój wyraz w Traktacie paryskim: powstał prekursor Unii Europejskiej - Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Od tamtej pory instytucje Unii regularnie aktualizowały i rozszerzały traktaty, aby zapewnić skuteczność kształtowania polityki i podejmowania decyzji. Podstawą wszystkich działań Unii są traktaty, które przyjęły dobrowolnie i demokratycznie wszystkie państwa UE. Traktaty te są negocjowane i uzgadniane przez wszystkie państwa członkowskie, po czym następuje ich ratyfikacja przez parlamenty narodowe lub w drodze referendum.

Jednym z wielkich osiągnięć UE jest realizacja zasady wolnego przemieszczania się. Dotyczy ona ludzi, handlu i transportu.

Ale nie wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Osiemdziesiąt milionów Europejczyków z niepełnosprawnością wciąż napotyka trudności. Tym razem wspomniane trudności nie związane są z brakiem przystosowań przestrzeni albo z tkwiącymi w świadomości ludzkiej przesądami. Problem polega na tym, że, mówiąc potocznie, wyjeżdżając do innego państwa członkowskiego UE osoba niepełnosprawna zostaje na lodzie. Dzieje się tak dlatego, że z prawnego punktu widzenia osoba taka przestaje być niepełnosprawna, ponieważ poza granicami kraju zamieszkania legitymacja poświadczająca jej niepełnosprawność jest nieważna. To zaś powoduje niemożność korzystania z przysługujących ulg i często przysparza innych kłopotów, kiedy np. osoba taka jest zmuszona do niezręcznych tłumaczeń.

Według informacji umieszczonych na stronie Komisji Europejskiej oraz na stronie Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, w celu ułatwienia przemieszczania się obywateli UE z niepełnosprawnością trwają pracy nad tworzeniem zintegrowanego systemu, który umożliwi osobom z niepełnosprawnością korzystanie z takich samych uprawnień (ulg) we wszystkich państwach członkowskich. Zintegrowany system nie będzie wpływał na zasady orzekania w poszczególnych krajach. Jedynym celem inicjatywy jest realizacja jednego z podstawowych praw - zasady swobody poruszania się.

Każdy kraj będzie formułował własne zasady wydania Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej (European Disability Card) oraz regulował liczbę wydawanych legitymacji.

Obecnie osoby z niepełnosprawnością mają do czynienia z problemem, wynikającym z tego, że każde państwo posługuje się własnymi zasadami orzekania o niepełnosprawności. Ponieważ nie istnieje jeden zintegrowany system orzecznictwa dla całej Unii (rzecz o tyle trudna, że np. Polska nie dorobiła się takiego systemu dla własnych obywateli), legitymacje wydane w jednym kraju nie są ważne w innych państwach członkowskich.

Czym zatem będzie Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej?

Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej (wcześniej znana jako Karta Mobilności) umożliwi korzystanie z pewnych specjalnych uprawnień, które w głównej mierze dotyczą ulg przy korzystaniu z obiektów kultury, odpoczynku, sportu i transportu. Karta będzie miała wystandaryzowany wygląd w kolorach flagi Unii i symbole w brajlu. Karta będzie ważna we wszystkich państwach członkowskich objętych jedynym systemem, który będzie się opierał na zasadzie dobrowolności.

Projekt pilotażowy wystartował w lutym 2016 r. w ośmiu państwach Unii Europejskiej: w Belgii, Estonii, Finlandii, Włoszech, Słowenii, Rumunii, na Malcie i Cyprze. Powyższe kraje zostały wybrane w 2015 r. do realizacji projektu i otrzymały na jego wdrożenie środki finansowe z funduszy europejskich. Projekt pilotażowy został przygotowany przez grupą roboczą, która składa się z przedstawicieli 17 państw członkowskich i organizacji pozarządowych. Grupę tę stworzono w 2013 r. Projekt trwał 18 miesięcy do sierpnia 2017 r.

Osoby z niepełnosprawnością gorąco popierają tę inicjatywę. Koordynator projektu w Finlandii, Petra Tiihonen, podkreślił to w raporcie sporządzonym po ukończeniu projektu. Często niepełnosprawność jest niewidoczna, dlatego dokument poświadczający niepełnosprawność jest potrzebny. W pewnych sytuacjach osoba z niepełnosprawnością może np. być narażona na złe traktowanie, ponieważ zachowanie wynikające z niepełnosprawności może być źle zrozumiane. Obecnie, wyjeżdżając do innego kraju, musimy udowadniać, że mamy niepełnosprawność i że np. potrzebujemy osoby towarzyszącej, która pełni funkcję przewodnika.

Europejska Karta Osoby Niepełnosprawnej najprawdopodobniej będzie zawierała symbol "A", oznaczający, że osoba potrzebuje opiekuna, który również może korzystać z ulg.

Niestety, tworzenie zintegrowanego systemu nie idzie jak po maśle. Nie wszystkie państwa członkowskie opowiadają się za wprowadzeniem Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej. Według Alicji Majewskiej Gałęziak, rządy Niemiec i Wielkiej Brytanii obawiają się, że taka unijna karta będzie za droga, ponieważ przybysze z innych państw członkowskich będą żądali świadczeń pieniężnych. Taką informację potwierdził w rozmowie telefonicznej przedstawiciel Niemieckiego Związku Niewidomych. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii próbuje opuścić Unię, w referendum na wyspach przegłosowano brexit, a zatem można by powiedzieć, że problemami Brytyjczyków nie musimy bardzo się przejmować. Tak czy inaczej, środowisku osób niepełnosprawnych i ich rzecznikom bardzo zależy na tym, by przekonać rządy pozostających w Unii państw do wdrażania Europejskiej Karty Osób Niepełnosprawnych.

Andrey Tikhonov

Dotykowy wskaźnik poziomu sygnału ułatwi pracę niewidomym dźwiękowcom

 

Naukowcy z Uniwersytetu Londyńskiego opracowali urządzenie, które być może ułatwi pracę niewidomym realizatorom dźwięku.

Osoba z dysfunkcją wzroku podczas edycji dźwięku może mieć trudności z kontrolowaniem poziomu sygnału. Wydawałoby się, że przecież zniekształcenia związane z przesterowaniem sygnału po prostu słychać. Rzecz jednak nie jest tak prosta, jak się wydaje, ponieważ zadania realizatora dźwięku wykraczają daleko poza proste wychwytywanie akustycznych brudów. Istniejące obecnie rozwiązania pozwalające osobie niewidomej kontrolować poziom sygnału dają wprawdzie możliwość panowania nad interesującymi realizatora parametrami, ale ich wadą jest to, że potrzebną informację dostarczają w postaci dźwięków. Rozwiązanie takie nie dość, że wprowadza hałas tam, gdzie obrabia się dźwięk, to jeszcze ma tę wadę, że umożliwia jedynie kontrolę poziomu sygnału nie dając przy tym żadnej wiedzy o jego kształcie.

Urządzenie stworzone przez naukowców z Londynu pozwoli na dotknięcie widocznego na ekranie wykresu fali dźwiękowej. Nie zobaczymy wprawdzie całego przebiegu fali z jej zmiennością, to ostatnie zresztą byłoby dotykowo bardzo trudne, a urządzenie, które miałoby udostępniać wykres w taki sposób byłoby niezwykle drogie, lecz dzięki prostej drewnianej ramce nakładanej na ekran, w której umieszczono przesuwający się nad wykresem wskaźnik będziemy mogli bez słuchania dodatkowych rozpraszających dźwięków kontrolować obrabiany sygnał. Urządzenie nie tylko pokaże wychylenie wskaźnika, lecz ponadto za pomocą wibracji zasygnalizuje krytyczne wartości monitorowanych parametrów. Twórcy rozwiązania twierdzą, że opanowanie umiejętności korzystania z omawianego wskaźnika nie powinno być trudne. Czy urządzenie znajdzie praktyczne zastosowania? Czas pokaże.

Źródło: http://rviv.ly/uGVSy #A11Y

Czy ślepota sprzyja większej sprawności matematycznej?

 

Badania nad wpływem braku wzroku na człowieka prowadzono chyba od zawsze. Filozofowie starożytni budowali swoje koncepcje estetyczne na przekonaniu, że piękno postrzega się przede wszystkim wzrokiem, a dopiero potem za pomocą słuchu czy innych zmysłów. Powszechnie znane zjawisko lęku przed niewidzeniem, jak i stereotypy, zgodnie z którymi niewidomi lepiej słyszą, mają wrażliwszy dotyk, czy wreszcie wyposażeni są w jakieś super moce kompensujące im brak wzroku, skłaniały do podejmowania badań.

Jednym ze stawianych przez naukowców pytań było, czy brak wzroku sprzyja lepszemu rozwojowi zdolności matematycznych.

Wydaje się, że coś musi być na rzeczy, a w każdym razie jeszcze całkiem niedawno było. Konieczność zapamiętywania numerów telefonów czy wykonywania wielu obliczeń w pamięci z pewnością sprzyjała wyćwiczeniu umiejętności arytmetycznych. Dzieci rozpoczynają naukę liczenia korzystając z liczydeł. Na tym etapie liczby są obiektami, których można dotknąć. Problem pojawia się, gdy każemy Jasiowi ustalić, ile kosztuje kilogram pomidorów, jeżeli 10 kilo kosztuje 20 złotych. Dla dziecka bowiem ważniejsza wydaje się być odpowiedź na pytanie: Po co komuś te pomidory? Biorąc pod uwagę wyniki badań nad wpływem ślepoty na sprawność wykonywania operacji arytmetycznych można wnioskować, że osoby niewidome rzeczywiście liczą bardziej precyzyjnie oraz, że być może korelacja między sprawnością liczenia a dotykiem (jako kanałem do wprowadzania informacji wejściowych) jest czynnikiem mającym wpływ na to zjawisko.

Do niedawna uważano, że brak możliwości korzystania z kalkulatorów czy innego wspomagania się w obliczeniach wymuszający liczenie w pamięci był także czynnikiem sprzyjającym rozwojowi umiejętności liczenia. Osoby niewidome musiały kompensować niemożność korzystania z pomocy naukowych, rozwijając w większym stopniu pamięć i umiejętność roboczego jej wykorzystywania, niż widzący koledzy.

Niezależnie od rozwoju technologii, wraz z którym upowszechniły się urządzenia brajlowskie czy mówiące, najnowsze badania pokazują, że osoby niewidome postrzegają przestrzeń inaczej niż widzący. Postrzeganie przestrzeni trójwymiarowej jest wszak pierwotnie postrzeganiem dotykowym, co sprawia, że rozwiązywanie skomplikowanych równań także może być dla nich łatwiejsze. Niewidomy jest odporny na wpływ iluzji optycznych, a kształty i wymiary przedmiotów nie podlegają u niego konfrontacji z tym, jak coś powinno wyglądać. On postrzega rzeczywistość tak, jak jest dana we wrażeniu dotykowym. Może zatem uboższe doświadczanie rzeczywistości jest czasem pożyteczne.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17924809

Damian Przybyła

EasyReader dostępny dla Androida

 

W czerwcu firma Dolphin LTD udostępniła swój darmowy czytnik książek dla systemu iOS. Obecnie EasyReader dostępny jest także w wersji dla Androida.

Jak w wersji dla iOS, tak i w wersji androidowej będziemy cieszyć się komfortową obsługą zbiorów bibliotecznych w trybie online. Obsługa aplikacji, choć nie pozbawiona drobnych niedogodności, jest przyjemna. Niemożność pobierania książek audio i słuchania ich w trybie offline wydaje się być pewną niedogodnością, ale wobec coraz powszechniejszego dostępu do mobilnego Internetu znaczenie jej powinno maleć. Przykrym zaskoczeniem może być chyba jedynie to, że pragnąc słuchać książek tekstowych w języku innym niż systemowy język naszego urządzenia, będziemy zmuszeni do kupienia głosów od twórców aplikacji, ponieważ nie obsługuje ona przełączania zewnętrznych syntezatorów mowy. Jednakże i tę niedogodność należy uznać za niewielką, biorąc pod uwagę, że wkrótce TalkBack będzie dawał użytkownikowi możliwość łatwej zmiany języka syntezy mowy.

Nagroda za projektowanie włączające dla Microsoftu

 

Podczas dorocznej Krajowej Konferencji Liderów Biznesu w Stanach Zjednoczonych firma Microsoft otrzymała nagrodę za tworzenie swoich aplikacji zgodnie z wymogami projektowania włączającego. Nagrodę przyznano za prace włożone w udoskonalenie Narratora, za wprowadzenie obsługi brajla do systemu Windows oraz za wprowadzenie kontrolera dostępności dokumentów do pakietu Office 365. Microsoft może ponadto pochwalić się nowymi produktami poprawiającymi dostępność treści prezentacji i ułatwiającymi osobom z niepełnosprawnościami tworzenie takich treści.

Jenny Lay-Flurrie, dyrektor działu dostępności firmy Microsoft, odbierając nagrodę, stwierdziła, że prace nad poprawą dostępności dopiero teraz nabrały właściwego rozmachu, a zatem należy spodziewać się w tej dziedzinie nowych produktów oraz istotnych zmian na lepsze.

Źródło: https://coolblindtech.com/microsoft-wins-inclusive-product-design-award/...

TDSR – czytnik ekranu dla terminala w systemie MacOS

 

Graficzne interfejsy użytkownika to dziś już codzienność. Z pewnością przechodząc po różnego rodzaju ikonach, listach, tabelach czy oknach dialogowych łatwiej jest nam wykonywać codzienną pracę. Okazuje się jednak, że licząca już dziesiątki lat powłoka tekstowa jest nadal aktywnie używanym narzędziem do pracy na komputerze. Magię czarnego ekranu docenią przede wszystkim użytkownicy zaawansowani, lubiący grzebać w zakamarkach systemu, do których na co dzień nikt nie zagląda. Inną grupą użytkowników lubiących tekstową powłokę są administratorzy, zarządzający wieloma serwerami, konfigurujący różnego rodzaju usługi sieciowe, słowem dbający o to, żeby Internet działał ku naszej wspólnej radości.

Niewidomi to też skuteczni administratorzy, zaawansowani użytkownicy systemów operacyjnych i, jak każdy, potrzebują dostępu do tekstowej powłoki terminala. Narzędzie VoiceOver, udźwiękawiające system operacyjny komputerów Apple zdaniem wielu w zdecydowanie niezadowalającym stopniu obsługuje tę część systemu operacyjnego. Nic w tym zresztą dziwnego, programiści z Cupertino skupili się przede wszystkim na tym, co zadowoli statystyczną większość, czyli interfejsie graficznym. Obsługa terminala z użyciem VoiceOver możliwa jest na poziomie podstawowym, kto jednak próbował kiedyś w linii komend wykonać coś więcej niż wpisanie prostego "cd /" czy "pwd" wie doskonale, że może to nie wystarczyć.

Nadchodzi TDSR

Dzięki środkom przekazanym przez http://lighthouse-sf.org/ udało się stworzyć niewielkich rozmiarów, konsolowy czytnik ekranu dla terminala w systemie MacOS. Autorem programu o nazwie TDSR jest Tyler Spivey, dobrze znany w środowisku niewidomy kanadyjski programista, hacker, słowem entuzjasta wyciskania z komputera siódmych potów. Program bazuje na liczącym już wiele lat programie YASR, czytniku ekranu dla systemów z rodziny GNU Linux i Unix. Początkowo, Tyler miał zamiar dokonać tzw. portu, czyli przystosowania YASR'a do wymogów jabłkowego terminala, okazało się jednak, że szybciej będzie napisać coś od podstaw. TDSR to projekt, którego pierwsza nadająca się do używania wersja powstała w ciągu 2 dni, całość napisana jest w języku Python. Wszyscy zainteresowani mogą pobrać TDSR z https://github.com/tspivey/tdsr. Program posiada otwarty kod źródłowy, a więc każdy chętny może się z nim zapoznać, a jeśli ktoś potrafi, może także dokonywać w nim zmian i ulepszeń zgodnie z ideą Open Source.

Instalacja TDSR

Program może być używany nie tylko w środowisku MacOS, ale również i w systemach z rodziny GNU Linux. Ze względu jednak na to, że priorytetem jest tu system z nadgryzionym jabłkiem, opiszemy procedurę instalacji w systemie MacOS. Informacje o instalacji w pozostałych systemach dostępne są w pliku Readme, zamieszczonym w repozytorium TDSR. Pierwszym krokiem jest zainstalowanie menedżera brakujących pakietów czyli Homebrew. W tym celu w terminalu wprowadzamy następujące polecenie:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Skrypt poinformuje nas jakich zmian dokona, a następnie poprosi o wciśnięcie klawisza Enter. Kilkukrotnie w trakcie instalacji będziemy również musieli podać hasło administratora naszego komputera.

Kolejne kroki to instalacja Pythona za pomocą polecenia:

brew install python3

Następnie klonujemy repozytorium TDSR, używając w tym celu polecenia:

git clone https://github.com/tspivey/tdsr.git

Kolejny krok to instalacja dodatkowych pakietów Pythona przez wydanie polecenia:

pip3 install -Ur requirements.txt

Jeśli TDSR pobraliśmy do katalogu TDSR w naszym folderze domowym, to wystarczy już tylko wpisać:

~/tdsr/tdsr

i cieszyć się czytnikiem ekranu, który z pewnością w powłoce tekstowej pozwoli nam na więcej niż VoiceOver.

Najważniejsze skróty klawiszowe

Ważne! W preferencjach terminala, na zakładce profile i podzakładce klawiatura należy zaznaczyć polecenie "Użyj klawisza Option jako metaklawisza". Poniżej najistotniejsze polecenia TDSR:

  • alt+u, i, o - czytaj poprzednią, bieżącą, następną linię,
  • alt + j, k, l - czytaj poprzednie, bieżące, następne słowo,
  • alt+ m, przecinek, kropka - czytaj poprzedni, bieżący, następny znak,
  • alt+k (2 razy) literuj bieżące słowo,
  • alt+ przecinek (2 razy) wypowiedz bieżący znak fonetycznie,
  • alt+ c - konfiguracja TDSR,
  • alt+ q - tryb cichy - gdy włączony, nowy tekst nie jest automatycznie odczytywany,
  • alt+ r - początek / koniec zaznaczenia,
  • alt+ v - tryb kopiowania - kopiuje albo linię z umieszczonym w niej kursorem przeglądu albo cały ekran.

Możliwe jest również dodawanie własnych symboli. Robimy to w pliku ~/.tdsr.cfg w formacie:

kod_znaku = wymawiana nazwa

Uwagi końcowe

W bardzo krótkiej dokumentacji nie została zawarta informacja o tym, w jakich przedziałach można ustawić prędkość syntezy. Metodą prób i błędów zalecam wartość z przedziału między 400 a 500. W trakcie pracy w terminalu należy również zadbać o to, aby VoiceOver był wyłączony, lub w jakiś inny sposób wyciszony, jeśli nie chcemy otrzymywać okazyjnie zdublowanych komunikatów. Poza tymi drobnostkami TDSR sprawuje się bardzo dobrze i może być dużym ułatwieniem dla naszych bardziej biegłych technicznie czytelników, używających systemu Apple.

Michał Dziwisz

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków