Pracownik z dysfunkcją wzroku okiem potencjalnego pracodawcy

O tym, jak się będzie zmieniać postrzeganie osób niewidomych przez pracodawców, i o tym, że osoby niewidome również mogą chcieć spojrzeć na siebie i swoje kompetencje inaczej.

Wiele przedsiębiorstw, w tym te najlepiej rozwinięte, coraz częściej napotyka na barierę wzrostu, której źródła znajdują się w poziomie zaangażowania pracowników. Przedsiębiorstwa tworzą ludzie. Bez nich i bez ich chęci do pracy nie powstaną nowe produkty ani usługi. Wiemy z badań, że nawet jeżeli wynagrodzenie osiągnie taki poziom, aby troska o bezpieczeństwo materialne własne i najbliższych była zaspokojona, to tak czy inaczej nie będzie ono stanowiło wystarczającego elementu kształtującego wyższy stopień zaangażowania. Za pieniądze można w najlepszym razie kupić schematy i powtarzalność. Nie można kupić wyobraźni o potrzebach rynku, kreatywności rozwiązań,  wytrwałości i dbałości o wykonanie.

Te cztery kompetencje pochodzą bowiem z innych źródeł: z satysfakcji zawodowej, ale przede wszystkim z jak najpełniejszego doświadczania własnej tożsamości, także, a może przede wszystkim, w środowisku pracy. To z kolei wymaga, żeby przedsiębiorstwo, w którym i dla którego pracujemy, reprezentowało samo sobą coś więcej niż dobrze zorganizowaną maszynę. Coraz więcej pracodawców dąży zatem do tego, żeby tworzone środowisko pracy dawało możliwość przeżywania własnej tożsamości – bycia sobą. To wielka nadzieja dla osób z niepełnosprawnościami.

Obok oceny skuteczności technicznej rekrutujący będą szukali u przyszłych pracowników zupełnie nowych kompetencji i coraz pełniejszej świadomości samego siebie.

Jakie to kompetencje? Wymieniłem już te cztery podstawowe. Powtórzmy: to  wyobraźnia, kreatywność, wytrwałość i dbałość. Ta pierwsza potrzebna jest do zrozumienia, jak dany produkt czy usługa może być odebrana przez klienta. Czy wzbudzi pozytywne czy negatywne emocje? Jak intensywne? Druga to kreatywność potrzebna do rozwiązywania problemów, przeciwstawnych wymagań, osiągnięcia czasami bardzo trudnej równowagi pomiędzy potrzebnym a możliwym. Trzecia jest równie istotna. Dobrze wykonywana praca wymaga bowiem zdolności do dążenia do celu w czasie. Systematycznego i cierpliwego pokonywania trudności i oporu, a gwarancją tego jest przecież wytrwałość. Wreszcie dbałość, która wymaga gotowości zakwestionowania samego siebie lub swoich nawyków, żeby sprostać oczekiwaniom jakości.

Czy osoba niepełnosprawna ma jakieś specjalne predyspozycje, żeby mieć te, coraz bardziej potrzebne kompetencje? Czy są one większe niż u osób pełnosprawnych? To ostatnie pytanie wydaje się zresztą być nieco nie na miejscu, bo przecież prawie każdy z nas żyje z jakąś mniej lub bardziej zauważalną niepełnosprawnością. Myślę, że to oczywiście zależy przede wszystkim od postawy każdego.

Znam zaledwie kilka osób niewidomych, które obdarzyły mnie zaufaniem i podzieliły się swoim doświadczeniem i mogę się mylić w swojej intuicji i wyobraźni. Samo zamykanie oczu i nalewanie wody do szklanki nie wystarczy, żeby poczuć, doświadczyć jak to jest być niewidomym, zrozumieć, co jest potrzebne, żeby móc normalnie i samodzielnie żyć. Ale te doświadczenia i rozmowy mówią mi, że przełamywanie braku wzroku wykształca albo może wspomagać wykształcanie tych tak pożądanych we współczesnym środowisku pracy kompetencji. Nie widząc, jak mnie widzą, przeżywając ciążące podejrzenie bycia obserwowanym, osoba z dysfunkcją wzroku musi sama zbudować jakiś, z konieczności do pewnego stopnia wirtualny, model interakcji z otoczeniem. Czy to nie wymaga wyobraźni?

Jak, nie widząc, poradzić sobie z wypłatą z bankomatu czy inną sytuacją, w której nikt nie pomyślał o dostosowaniu środowiska do potrzeb osób niewidzących? Czy to nie wymaga kreatywności?

A zdobywanie umiejętności orientacji w przestrzeni - czy to nie wymaga mobilizacji pamięci i słuchu? No właśnie, słuchania czyli aktywnego odbioru rzeczywistości, czego większość ludzi widzących po prostu nie potrafi, ponieważ są oni przytłoczeni nadmiarem informacji wizualnej.

Ale jedno to być w sytuacji, która wymusza kształcenie kompetencji, a drugie - to ich rzeczywiste posiadanie i świadome stosowanie. Zasadnicza różnica pomiędzy posiadaniem a doświadczaniem kompetencji to oczywiście poziom świadomości. Umiejętność rozróżnienia, oceny, nazwania. Marzy mi się więc program aktywizacji osób niewidomych, który tę umiejętność pomoże wykształcić. I wydaje mi się to ważniejsze niż aktywizacja poprzez naukę pracy z komputerem czy obsługą telefoniczną, choć i bez tych kompetencji technicznych nie można wykonywać swoich zadań skutecznie. Program taki, albo przynajmniej jego część, miałby za zadanie pozwolić zrozumieć, kiedy i jaka sytuacja rzeczywiście zmobilizowała te kompetencje. Pozwoliłoby to uczestnikom nie tylko na zbudowanie/wzmocnienie poczucia wartości, ale przede wszystkim na nauczenie się, jak danej kompetencji używać i jak ją prezentować. To ostatnie może wydawać się banalne i nieistotne, ale przecież w praktyce poszukiwania i nawiązywania relacji pracy jest bardzo ważne. Nie wystarczy bowiem coś mieć. Trzeba jeszcze umieć przekonać rekrutującego, że tak jest i że kompetencja ta może być użyteczna. Rekrutowany ma bowiem tak naprawdę jedno zadanie. Spowodować, żeby osoba rekrutująca miała ochotę pracować z nowym kandydatem. Mieć ochotę to uwierzyć w użyteczność kompetencji i szczerość motywacji.

Wobec tego na zakończenie może jeszcze kilka słów o prezentowaniu swoich umiejętności. Dobra prezentacja zaczyna się od słuchania, nie zaś od tego, czego często doświadczamy w postaci słowotoku produkowanego przez różnego rodzaju sprzedawców. Słuchanie ma służyć rozpoznaniu potrzeby. Ma nam odpowiedzieć na pytanie, czego tak naprawdę rekrutujący szuka.

Dopiero po uzyskaniu dobrego zrozumienia i wyobrażenia o tym, co należy do zakresu obowiązków, ale przede wszystkim, zrozumieniu tego, co tak naprawdę jest potrzebne przy ich wykonywaniu, wolno nam zacząć przedstawiać, jak byśmy te zadania wykonywali. Uwiarygodnienie przez przykłady i analogię może nam pomóc, a sposób narracji przekaże naszą ochotę i prawdziwą motywację do pracy na tym właśnie stanowisku, w tym właśnie przedsiębiorstwie i, co najważniejsze, z tymi właśnie ludźmi je tworzącymi.

Stefan Dunin-Wąsowicz*

*Stefan Dunin-Wąsowicz – ekonomista, był wieloletnim dyrektorem w korporacjach międzynarodowych we Francji, Niemczech i USA, mieszka obecnie w Polsce, jest przedsiębiorcą i doradcą HR, członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego i członkiem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Ambasadorowie konwencji

 

Podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, tak jak poprzednich Kongresów, przyznano wyróżnienia Ambasadorów Konwencji. A oto lista tegorocznych wyróżnionych.

 

 • Agata Spała - ekspertka z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, trenerka, konsultantka ds. niepełnosprawności, doradca zawodowy. W ramach prowadzonej działalności wspiera pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami: m.in. pomaga w zdobyciu wiedzy o programach oraz dofinansowaniach dla osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizuje szkolenia dla pracodawców z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz zarządzania zespołem różnorodnym, a także spotkania motywacyjne dla osób z niepełnosprawnościami, dokształcające w obszarze odnajdywania się na rynku pracy.
 • Agnieszka Kossowska - doktor filologii, językoznawczyni, wykładowczyni Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej. Członkini Opolskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zależnych. Autorka książki „Duże sprawy w małych głowach” – pierwszej książki dla najmłodszych, opowiadającej o niepełnosprawnościach z perspektywy dzieci. Współautorka scenariuszy lekcji poruszających temat edukacji włączającej. Koordynatorka merytoryczna projektu „Wychowanie do nauczania włączającego” (Learning to include), dofinansowanego przez Departament Stanu USA w ramach Aliumni Engagement Innovation Fund 2016. Aktywistka społeczna, szczególnie zaangażowana w kwestie edukacji włączającej oraz niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
 • Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska - pedagog specjalny, psycholog oraz doktor nauk humanistycznych.  Jedna z niewielu badaczek zajmujących się kobietami z niepełnosprawnością. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, współpracowniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ekspertka w wielu organizacjach pozarządowych. Członkini Special Interest Research Group of Parents and Parenting with Intellectual Disabilities, IASSIDD.Autorka publikacji dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami (m. in. Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością, How Polish Women With Disabilities Challenge the Meaning of Motherhood). Autorka ekspertyz i raportów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczka krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych.
 • Andrzej Mańkowski - Zastępca Dyrektora ds. Osób z Niepełnosprawnością i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Pracując na stanowisku Dyrektora Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, sprawił, że urząd ten stał się jednym z bardziej aktywnych urzędów marszałkowskich w obszarze polityki wobec osób z niepełnosprawnościami. Przyczyniły się do tego wieloletnie działania takie jak usługi asystenckie, działania wspierające studentów z niepełnosprawnościami, program stypendialny dla uczniów z niepełnosprawnościami, wsparcie kibiców z niepełnosprawnościami, audiodeskrypcja podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych, cykliczne imprezy dotyczące kultury osób z niepełnosprawnościami.
 • Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, który podejmuje bardzo wiele inicjatyw, przełamuje bariery mentalne oraz prowadzi konsultacje. Wiceprezes oraz założyciel Fundacji W-skersi. Rozpowszechnianie idei Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami są prowadzone wykłady w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na temat dziennikarstwa obywatelskiego oraz zajęć dotyczących sportu osób niepełnosprawnych, a także działalność dziennikarska prezentowana m.in. na stronach Przeglądu Sportowego, czy nSport+, gdzie zabiega o dostępne stadiony. Prowadzi swój autorski program, do którego stworzył scenariusz.
 • Grzegorz Ruciński - współpracuje od 2011 roku z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Self-adwokat. Brał udział w licznych konferencjach i sympozjach, gdzie zabierał głos w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, reprezentując ich interesy. Swoją postawą oraz zaangażowaniem każdorazowo udowadnia, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, którzy mogą być świetnymi pracownikami, pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego wsparcia. W codziennym życiu motywuje inne osoby z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia oraz prowadzenia coraz bardziej samodzielnego życia.
 • Izabela Fornalik - doktor nauk humanistycznych, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, wykładowczyni. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną  i niepełnosprawnością sprzężoną (osoby ze spektrum autyzmu, komunikujące  się AAC, z niepełnosprawnością ruchową). Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi poradników pt.: „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.” Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością.
 • Justyna Mańkowska - reporterka radiowa od kilku lat związana z Grupą Radiową Agory. Jest pomysłodawczynią oraz inicjatorką Fundacji Katarynka. Odpowiada za powstawanie nowych projektów i pozyskiwanie funduszy. Fundacja Katarynka praktycznie każdym swoim działaniem statutowym stara się wypełnić zapisy Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Serwis internetowy dostarczający osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym widzom w pełni dostępne wideo na żądanie stanowi ewenement na skalę europejską. Fundacja Katarynka jest również prekursorem audiodeskrypcji sportowej dla osób niewidomych. Dodatkowo pomaga udostępniać obiekty użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak muzea czy ogrody zoologiczne. Organizuje warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, a także wspiera instytucje kultury, organizacje pozarządowe i jednostki administracji publicznej swoją wiedzą i doświadczeniem w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • Mariusz Trzeciakiewicz - Prezes oraz inicjator powołania Fundacji Katarynka. Odpowiada za wszystkie kluczowe sprawy, pracuje zarówno przy tworzeniu audiodeskrypcji jak i przy rozpisywaniu projektów i kampaniach promocyjnych.
 • Sylwia Nikko-Biernacka - Prezeska Fundacji Machina Fotografika, trenerka i fotografka. W swoje Fundacji wspiera kobiety z niepełnosprawnościami, prowadzi dla nich warsztaty rozwojowe oraz fotografuje je. Pomysłodawczyni projektu „440 km po zmianę” działającego od 2012 roku. Co roku pani Sylwia Nikko-Biernacka przemierza 440 km, idąc brzegiem Bałtyku. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na dostępność plaż dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki jednej podróży jedna kobieta otrzymuje wsparcie w postaci protezy lub wózka oraz pomoc polegającą na zapewnieniu wsparcia psychologicznego. Ponadto laureatka współpracuje z nadmorskimi gminami, czego wynikiem jest zwiększanie dostępności plaż dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Muzeum Pana Tadeusza. Muzeum posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami takich jak: dostępność stanowisk multimedialnych oraz gablot dla osób poruszających się na wózkach, audioguide z audiodeskrypcją, drukowany przewodnik w alfabecie Braile’a oraz czrnodruku, przenośmy powiększalnik Optelec Compac 7 HD, dotykowe reliefy, mapy tyflograficzne, tyflościeżka. Budynek Muzeum Pana Tadeusza pozbawiony jest barier architektonicznych.
 • Program MiniMini+ - jako pierwsi w Polsce wprowadzili bajki tłumaczone na Polski Język Migowy. Dzięki temu działaniu pokazują, że każde dziecko jest tak samo ważne, propagują ideę równouprawnienia oraz przeciwdziałają dyskryminacji spowodowanej niepełnosprawnością.
 • Projekt „Młodzi Migają Muzykę” - projekt artystyczny realizowany przez uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie. Wraz z opiekunami, nauczycielami placówki, nagrywają teledyski do znanych przebojów, oddając ich tekst, klimat i przesłanie za pomocą polskiego języka migowego. Projekt „Młodzi Migają Muzykę” pokazuje, że świat dźwięków i ciszy ma wspólny mianownik, a pasja pokonuje wszelkie bariery.  Poprzez realizację swojego projektu młodzi uczestnicy upowszechniają ideę udostępniania kultury.

 

Mały artykulik o wielkich zainteresowaniach

 

Pomyślałam sobie dzisiaj, że opowiem wam o różnych hobby uprawianych przez osoby niewidome. Są przecież wśród nas kolekcjonerzy, majsterkowicze, kucharze, a nawet domowi chemicy. Jak to możliwe?

Znam osobiście kilku kolekcjonerów dźwięków. Są to ludzie, którzy nagrywają, ściągają z Internetu nagrania innych ludzi i po prostu trzymają na komputerze lub płytach. Po co - zapytacie? A po co komuś znaczki pocztowe sprzed dwustu lat albo pudełka po zapałkach lub wreszcie stare karty magnetyczne? Dźwięki, odgłosy "kolekcjonują się" tak samo dobrze i przyjemnie jak pudełka czy karty. Można je zapisać na komputerze, można na płytkach CD albo na innych nośnikach. Któregoś dnia usiąść sobie wygodnie i puścić: "Odgłosy polskich zwierząt, zebrane przez XY". Miło, prawda?

Żeby być majsterkowiczem wcale nie trzeba pracować z lutownicą, śrubokrętem, tokarką, wkrętarką lub piłką do metali. Można przecież majsterkować z papieru, z kamieni półszlachetnych, z gliny czy papier-mache. Są ludzie, którzy potrafią wykonać pięknego łabędzia z maleńkich modułów, posługując się umiejętnościami sztuki origami. Są też tacy, którzy umieją robić naszyjniki, kolczyki, bransoletki, a z koralików, naprawdę maluteńkich, torebki, portfele i aniołki.

Kto z was w szkole nie lepił z plasteliny lub modeliny? Chyba nikt. Tak samo fajnie, choć trochę inaczej, można lepić z gliny lub masy papierowej. To też jest forma hobby.

A co może zrobić domowy niewidomy chemik? Dziś, kiedy mnóstwo produktów i półproduktów jest dostępne w sprzedaży stacjonarnej i internetowej, kiedy wystarczy kupić olejek eteryczny, masło shea i olej z jojoby i nie trzeba tego wszystkiego samemu robić w domowej kuchni, każdy może produkować swoje własne kosmetyki. Można komponować zapachy, robić kremy, balsamy, szampony i mydła.

Asortyment różnych hobby dla osób niewidomych jest bardzo szeroki. Zachęcam w ten przedświąteczny czas, aby każdy w nowym, za chwilę zaczynającym się roku, odkrył w sobie jakieś zainteresowanie, jakieś hobby. Z tym życie przestaje być nudne, nabiera smaku i zaczynamy je odczuwać jako ciekawsze, więcej warte.

Agata Białobrzeska

Na kłopoty z dostępnością - Naprawiacz

 

W dzisiejszych czasach telefon komórkowy, albo, ściślej rzecz biorąc, smartphone, jest naszym nieodłącznym towarzyszem i zastępuje nam z powodzeniem wiele niezbędnych w przeszłości urządzeń. Za pomocą nowoczesnego telefonu wykonamy zdjęcie, napiszemy maila, przejrzymy naszą elektroniczną skrzynkę pocztową, czy wreszcie skorzystamy z mediów społecznościowych. Telefon od teraz może pełnić również funkcję interwencyjną, bo właśnie do gry wkracza Naprawiacz.

Naprawiacz to mobilna aplikacja, stworzona przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Główne cele, które postawiliśmy sobie przy jej projektowaniu, to prostota użytkowania i dostępność. Chodzi o to, aby w każdej sytuacji Naprawiacz był pod ręką i pozwolił na wygodne zgłoszenie nieprawidłowości i uchybień w zakresie dostępności.

Jak to działa?

Wiele jest w naszym otoczeniu miejsc, procedur, instytucji, które mają na sumieniu większe lub mniejsze grzechy dostępnościowe. Z drugiej strony jesteśmy my, użytkownicy i beneficjenci, którym brak platformy pozwalającej na zgłaszanie tego typu problemów. Ile to razy przymykaliśmy oko na niedostępność strony czy budynku, bo przecież żeby wywalczyć swoje, niezbędne byłoby pisanie wielu pism, walka z niejednokrotnie oporną materią urzędniczą. Obywatel nie musi się na tym znać, nie interesują go przecież procedury, dla obywatela ważne jest to, że coś mu w życiu przeszkadza i idealnie byłoby, gdyby taki problem udało się rozwiązać. Obecnie, dzięki aplikacji Naprawiacz i wykwalifikowanym pracownikom Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, jest to możliwe.

Za pomocą Naprawiacza zgłaszamy problem, który przekazywany jest do pracowników Fundacji. Skoro już o nich mowa, są to krótko mówiąc, specjaliści w swoim fachu. Obudzeni w środku nocy recytują WCAG na wyrywki, doskonale wiedzą, gdzie i do kogo się zwrócić, aby rozwiązać każdy problem dostępnościowy, nie tylko dotyczący Internetu.

Jak skorzystać z Naprawiacza?

Skoro już pochwaliliśmy się szanownym czytelnikom naszą nową aplikacją, słusznym jest sądzić, że zechcą oni to rozwiązanie jak najszybciej wypróbować. Nie trzymając Was dłużej w niepewności wyjaśniamy jak, w ciągu zaledwie kilku minut użyć Naprawiacza do zgłoszenia swojego problemu.

Wersja przeglądarkowa

Choć w nowoczesny smartphone wyposażony jest już w zasadzie każdy, tradycjonalistom proponujemy wersję webową naszego rozwiązania. Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://www.naprawiacz.firr.org.pl. Serwis zbudowany jest z uwzględnieniem wytycznych Web Content Accessibility Guidelines 2.0, więc powinien być dostępny dla każdego bez względu na używane technologie czy ograniczenia. Po wejściu na stronę możemy od razu przystąpić do dzieła, używając odnośnika opisanego jako „Zgłaszanie uwag”. Warto jednak poświęcić odrobinę czasu na rejestrację, używając do tego celu łącza „Logowanie i rejestracja”. Podstawową korzyścią płynącą z założenia konta jest możliwość śledzenia postępów nad naszym zgłoszeniem. Oczywiście, zawsze zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby załatwić daną sprawę, ale jeśli ktoś ma ochotę patrzeć nam na ręce, nie mamy nic przeciwko, co więcej, zachęcamy do tego!

W formularzu zgłoszenia, będącym centralnym elementem Naprawiacza, istotne jest nadanie tytułu zgłaszanej przez nas sprawie oraz wprowadzenie opisu problemu. Ważne jest również, by przypisać sprawę do jednej z dziesięciu kategorii: edukacja, informacja, praca, architektura, przestrzeń publiczna, obsługa klienta w urzędach, wybory, transport, zabezpieczenie społeczne, inne. Kolejną bardzo ważną informacją jest podanie adresu miejsca, którego dotyczy sprawa. Aby to zrobić, wystarczy wprowadzić adres i użyć przycisku „Lokalizuj po adresie”.

Jeśli istnieje możliwość, najlepiej swoje zgłoszenie poprzeć materiałem dowodowym w postaci fotografii. Aby tego dokonać, używamy przycisku „Dodaj załączniki”. Takie dokumentowanie nie jest jednak wymagane i jeśli do zgłoszenia nie zostanie dodane zdjęcie, z pewnością nie wpłynie to negatywnie na proces jego realizacji.

Wszystko gotowe? Jeśli tak, wystarczy tylko użyć przycisku „Wyślij zgłoszenie” i resztę pozostawić pracownikom naszej Fundacji.

Aplikacja mobilna

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że na różnego rodzaju uchybienia dostępnościowe trafiać możecie w trakcie poruszania się po terenie, gdzie z pewnością pod ręką nie będzie komputera. Aplikacja dostępna tylko i wyłącznie przy użyciu przeglądarki WWW byłaby zatem, co najwyżej, rozwiązaniem połowicznym. Drugą połową są dwie aplikacje mobilne, dostępne na dwa najpopularniejsze i oferujące największą dostępność systemy operacyjne iOS i Google Android. Z taką aplikacją zgłaszanie problemów dostępnościowych to czysta przyjemność. Obecne smartphone’y wyposażone są w wysokiej jakości aparaty, tak więc i z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji fotograficznej nie powinno być problemu. Aby zainstalować naszą aplikację interwencyjną, wystarczy w wyszukiwarce AppStore lub Google Play wpisać po prostu „Naprawiacz”. Program jest darmowy i zajmuje bardzo mało miejsca w pamięci naszego telefonu. Istotne jest, aby po uruchomieniu aplikacji wyrazić wszelkie niezbędne zgody, o jakie nas poprosi. Dzięki temu automatycznie zostanie wczytana nasza informacja lokalizacyjna, nie będzie również problemu z wykonaniem zdjęcia lub dodaniem go z galerii. Pozostałe możliwości mobilnych wersji Naprawiacza są analogiczne do tego, co oferuje omówiona powyżej wersja przeglądarkowa. Możemy więc wprowadzić tytuł zgłoszenia oraz jego opis i dodać informacje lokalizacyjne, możemy również wysłać nasze zgłoszenie z poziomu zalogowanego, bądź niezalogowanego użytkownika. Istnieje również możliwość utworzenia bezpłatnego konta oraz edycji informacji o naszym profilu.

Podsumowując

Zachęcamy wszystkich do naprawiania otaczającego nas świata. Nie musicie rozmawiać z urzędnikami, nie musicie redagować skomplikowanych pism i walczyć o swoje. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zrobi to za Was. Dajcie nam tylko powody do działania, zgłaszając jak najwięcej różnorakich uchybień dostępnościowych przy użyciu aplikacji Naprawiacz. Program dostępny jest w wersji przeglądarkowej, znajdziecie go również w postaci aplikacji mobilnej dla iOS i Androida. Pobierajcie, instalujcie, a przede wszystkim aktywnie korzystajcie, z pożytkiem dla wszystkich.

 

 

Brajlowska klawiatura dla wszystkich

 

Jeśli widzisz na klawiaturze podpisy każdego klawisza, korzystanie z niej jest łatwe. Nawet jeśli nie uczyłeś się pisania jednym palcem, powolutku jakoś dasz sobie radę. A jeśli nie widzisz? Możesz, nie znając układu klawiatury, próbować, poszukiwać potrzebnych znaków, składać z nich słowa i zdania. Mowa syntetyczna powie ci wszystko, ale sposób ten z pewnością nie jest wygodny.

Ciekawe rozwiązanie tego problemu zaproponował Luke Edward podczas trzeciej edycji MasseyHacks Competition. Zaproponował on drukowanie techniką 3D tych części klawiszy, których dotykamy podczas pisania. Rozwiązanie takie pozwala na wydrukowanie klawiszy wraz z ich brajlowskimi opisami. Dzięki takiemu rozwiązaniu niewidome dziecko łatwo zapozna się z układem klawiatury. Rzecz może przydać się także zaawansowanym użytkownikom. Są przecież klawisze, których używamy rzadko i nie pamiętamy, gdzie się znajdują. Układy klawiaturowe w różnych urządzeniach czasami także miewają drobne różnice. To, jakże proste rozwiązanie, jest przy tym uniwersalne, bo etykiety brajlowskie mogą bez przeszkód współistnieć ze standardowymi napisami.

Źródło: https://coolblindtech.com/brailleboard-a-braille-keyboard-for-the-blind/

Badanie nabywania umiejętności czytania brajlem przez dzieci

Poniżej zamieszczamy tekst ogłoszenia opublikowanego przez serwis internetowy biblioteki DZDN.

Mamy nadzieję, że w ten sposób ta, jak nam się wydaje, ważna informacja dotrze do większej liczby potencjalnych uczestników badania.

W Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego rozpoczął się nowy projekt, który ma na celu zbadanie procesu i neuronalnych podstaw nauki czytania w systemie Braille'a. Czytanie jest umiejętnością, która otwiera możliwość uczestniczenia w kulturze i zdobywania wiedzy. Wiele wiemy już o mechanizmie czytania w czarnodruku, przez osoby widzące, a także nad zaburzeniami tej umiejętności, jednak badań związanych z czytaniem w systemie Braille'a jest bardzo mało.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka niewidomego, które uczy się czytać w systemie Braille'a, serdecznie zachęcamy do zgłoszenia się do udziału w badaniu!

Za udział w badaniu każdorazowo rodzice otrzymują zwrot kosztów przyjazdu i wynagrodzenie za udział (łącznie w wysokości 1 000 PLN). Dla dziecka przewidziany jest upominek w postaci trójwymiarowego modelu jego mózgu. Zapewniamy także nocleg dla dziecka i opiekuna.

Kogo szukamy:

 • Pierwszoklasistów: dzieci niewidomych lub niedowidzących, bez sprzężonych niepełnosprawności, rozpoczynających naukę czytania w brajlu.
 • Uczniów klas III-VI: dzieci niewidomych lub niedowidzących, bez sprzężonych niepełnosprawności, czytających w brajlu.

W czasie każdego badania dziecko wykonuje tradycyjne testy czytania i pisania, uwagi, wrażliwości dotykowej, pamięci. Druga część badania jest związana z wykonaniem skanów strukturalnych i funkcjonalnych mózgu w skanerze rezonansu magnetycznego. Badanie to jest nieinwazyjne i zupełnie bezpieczne dla dziecka. Badanie jest podzielone na dwa dni, a termin badania jest dostosowany do możliwości przyjazdu dziecka z rodzicami do Warszawy.

Więcej informacji, a także możliwość zgłoszenia dziecka do udziału w badaniu można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.brajl.nencki.gov.pl

Kontakt:

brajl@nencki.gov.pl

g.dziegiel@nencki.gov.pl tel. 518 641 368 j

.plewko@nencki.gov.pl tel. 883 929 493

Tureckim samolotem polecisz bez barier

 

Tureckie linie lotnicze wprowadziły nową usługę dla swoich niewidomych pasażerów. Kupując bilet na lotnisku w Stambule, możemy otrzymać kartę pokładową w postaci wydruku brajlowskiego. Na wydruku znajdą się najważniejsze informacje, takie jak numer rezerwacji i numer lotu, data i godzina odlotu. Podczas wdrażania usługi do informacji drukowanych brajlem dodano ponadto nazwę lotniska, z którego polecimy, nazwę lotniska docelowego, numer bramki i numer miejsca w samolocie. Obecnie usługa jest dostępna jedynie na lotnisku w Stambule, ale linie planują oferowanie jej na wszystkich obsługiwanych lotniskach.

Prowadzony przez tureckie linie program podróży bez barier obejmuje także inne, usługi ważne dla podróżnych z niepełnosprawnościami. Podczas lotu można oglądać filmy z audiodeskrypcją, a instrukcja bezpieczeństwa jest przygotowana w taki sposób, by osoby z dysfunkcją wzroku mogły się z nią zapoznać. Program podróży bez barier obejmuje także osoby posługujące się językiem migowym. Personel naziemny i pokładowy jest systematycznie szkolony w posługiwaniu się tym językiem.

Źródło: https://coolblindtech.com/airliner-launches-braille-boarding-passes/

Sztuczna inteligencja od Microsoftu pomoże osobom z dysfunkcją wzroku

 

Aplikacja, o której mowa poniżej, pojawiła się w sklepie z aplikacjami dla iOS w pierwszych miesiącach tego roku. Dlaczego więc piszemy o niej dopiero teraz? Powód jest prosty. SeeingAI jest obecnie do pobrania w trzydziestu pięciu krajach na całym świecie, w tym także we wszystkich państwach UE. Wprawdzie jedynym, obsługiwanym przez tę aplikację językiem jest angielski, lecz jeśli weźmie się pod uwagę jej możliwości, jak i coraz bardziej powszechną znajomość tego języka bodaj na poziomie podstawowym, wada nie wyda się już tak wielka.

Co potrafi rozumna kamera?

Aplikacja umie bardzo wiele. Można ją nauczyć rozpoznawania twarzy naszych znajomych, poprosić o kilka słów o spotkanym nieznajomym i dowiedzieć się np. że mamy do czynienia z kobietą lat około trzydziestu lub mężczyzną po siedemdziesiątce czy dziewczynką w wieku szkolnym. Kolejny, dość rozbudowany moduł programu obsługuje kody kreskowe. Można także korzystać z modułu OCR, oraz modułu do rozpoznawania przedmiotów w naszym otoczeniu.

Dla kogo jest ta sztuczna inteligencja?

Z opisu aplikacji, nie mieliśmy jeszcze możliwości jej przetestowania, wygląda, że największe korzyści odniosą z jej użytkowania osoby starsze, które z różnych przyczyn tracą wzrok lub te, które widząc bardzo niewiele, są jednak w stanie skierować kamerę telefonu na interesujący je obiekt.

Ponieważ aplikacja jest darmowa zachęcamy wszystkich posiadaczy iPhone’ów 6 lub lepszych, by ją pobrali, przetestowali i podzielili się swoimi wrażeniami z naszą redakcją.

Aplikację można pobrać pod adresem: https://itunes.apple.com/pl/app/seeing-ai/id999062298?mt=8

Stenty do oczu

 

Dzięki postępom w medycynie już od jakiegoś czasu lekarze umieją udrażniać naczynia krwionośne w sercu, nerkach i innych narządach, a do utrzymania trwałych efektów takiej procedury używają tzw. Stentów – małych rozprężalnych pod ciśnieniem w naczyniu krwionośnym rurek, wykonanych z bardzo drobnej siatki zrobionej z tworzywa o odpowiednio dobranych właściwościach.

Podobną metodę postępowania w leczeniu jaskry zaprojektował 26 lat temu dr Arnold Prywes. Opracował on stent, który po wszczepieniu do oka pacjenta obniży ciśnienie śródgałkowe, zapobiegając tym samym utracie wzroku.

W Stanach Zjednoczonych pierwszy zabieg z użyciem tej nowej metody przeprowadzono miesiąc temu. Ze względu na skomplikowane procedury prawne oraz konieczne w przypadku wprowadzania do leczenia nowej metody badania, droga od pomysłu do realizacji trwała aż 26 lat.

Dlaczego wynalazek jest przełomowy?

Kontrola ciśnienie śródgałkowego u osób chorujących na jaskrę zawsze stanowiła poważny problem. Leki obniżające ciśnienie pomagają pewnej grupie pacjentów, ale jest spora grupa takich, u których leki te nie są skuteczne. Proponowanym postępowaniem w takich przypadkach jest laseroterapia lub operacja. Zabiegi nie zawsze są skuteczne, a ponadto postępowanie operacyjne, którego celem jest stworzenie sztucznej drogi odpływu nadmiaru płynu z oka, może prowadzić do powikłań w postaci zbyt niskiego ciśnienia śródgałkowego.

Wszczepienie stentu, który ma zaledwie średnicę ludzkiego włosa, jest rozwiązaniem, które daje możliwość odprowadzania płynu, ale jednocześnie zapobiega nadmiernemu obniżaniu ciśnienia śródgałkowego.

Choć samo wymyślenie procedury nie stanowiło dla dobrego specjalisty problemu, dr Prywes dość długo musiał szukać zespołu, który podjąłby się wykonania stentu nadającego się do wszczepienia do oka. Bardzo małe rozmiary i ogromne wymagania dotyczące techniki wykonania sprawiły, że większość wytwórców materiałów medycznych odmówiła wykonania stentu. Dopiero w roku 2006 z Prywesem skontaktowała się firma Innovation Factory – inkubator startupów technologicznych z Georgii. Jednym z projektów wspieranych przez tę firmę była AqueSys Inc. Podjęła się ona opracowania potrzebnego stentu.

Pierwszy zabieg wszczepienia odbył się na Dominikanie w roku 2012, a wyniki okazały się na tyle dobre, że w roku 2014 procedura została dopuszczona do stosowania w Europie.

Źródło: https://coolblindtech.com/one-of-the-worlds-smallest-medical-devices-helps-glaucoma-patients/

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków