Player.pl na iOS ponownie obsługiwalny

 

Bardzo dużo mówi się o dostępności stron internetowych czy też aplikacji mobilnych dla niewidomych użytkowników. Teoria i cele są szczytne, niestety w praktyce z realizacją tych postulatów bywa różnie. Czasem wręcz zdarza się, że przez bardzo głupie błędy coś, co chcemy obsłużyć jest albo nie do obsłużenia, albo tak bardzo niewygodne we współpracy z naszymi czytnikami ekranu, że po kilku minutach ze wściekłością i pianą na ustach rezygnujemy z tego "dobrodziejstwa", by zająć się czym innym. Właśnie z takich błahych powodów niewidomych na kilka lat pozbawiono dostępu do platformy player.pl (wcześniej TVN Player). Było to spowodowane brakiem tekstowych opisów pozycji na liście programów czy filmów należących do wybranej kategorii. Jeśli ktoś miał na tyle cierpliwości i samozaparcia, by aktywować każdy przycisk w dziale seriali i szukać swojej ulubionej pozycji, bądź też zdać się na łaskę wyszukiwarki, która w większości przypadków odnajdowała zupełnie co innego, szczerze gratuluję i podziwiam. Osobiście odpuściłem sobie korzystanie z oferty player.pl, sprawdzając tylko od czasu do czasu, czy może stał się cud i ktoś wprowadził poprawki. Mijały miesiące, lata, aż wreszcie istotnie, cud się stał.

Co naprawiono?

Nowa wersja Player.pl wydaje się być obsługiwalna dla użytkowników VoiceOver. Skłamałbym twierdząc, że jest to aplikacja w pełni dostępna, o czym niżej, ale w końcu opisywane są wszystkie elementy znajdujące się w danej kategorii, więc możemy łatwo odnaleźć poszukiwaną przez nas pozycję.

Tyle dobrych wieści, a co poszło nie tak?

Pierwszy problem to pływający focus. Niestety, twórcy Player.pl postanowili za wszelką cenę polecać nam produkcje, które uznają za warte oglądania. Kiedy wpadniemy w taką pułapkę polecanek, bardzo trudno jest się z niej wydostać. Nie da się tego zrobić za pomocą gestów, a tylko i wyłącznie używając eksploracji. Należy w takiej sytuacji odszukać na ekranie element opisany jako "polecane dla ciebie" i dotknąć go palcem. Najprawdopodobniej od tego momentu będziemy mogli poruszać się po wszystkich elementach ekranu aplikacji, oczywiście do czasu, gdy znowu wpadniemy na polecane treści. Kolejny problem to przyciski, którym brak polskich opisów. Jeśli zastanawia Was, do czego służy umieszczony w lewym górnym rogu przycisk opisany jako "list outline white", to odpowiadam – do rozwinięcia menu Playera, a tym samym do przejścia do kategorii i ustawień. Najciekawsze zostawiłem na koniec, otóż ci, którym starczyło sił i cierpliwości, by korzystać z wcześniejszych wersji Playera, pamiętają z pewnością, że jeśli już udało nam się odnaleźć poszukiwany przez nas materiał, to odtwarzanie jego było już proste. Na ekranie z opisem wideo dostępny był stosowny przycisk, którego aktywacja umożliwiała odtworzenie filmu. W nowej wersji Playera tego właśnie zabrakło. Tak, drodzy czytelnicy, zabrakło dostępu do najważniejszej funkcji. W tym miejscu ktoś mógłby zapytać, w takim razie po co ten cały tekst, po co robić nadzieję, skoro i tak nic z tego? Okazuje się, że aby odtworzyć wybrany przez nas materiał, należy... Wyłączyć VoiceOver! Po trzykrotnym wciśnięciu przycisku Home, należy przez kilka lub kilkanaście sekund stukać w dowolne miejsca ekranu, gdyż przycisk do odtwarzania, oprócz znajdującego się, jak zawsze, w lewym górnym rogu przycisku do powrotu, to jedyna kontrolka dostępna w tym miejscu, nie ma więc obaw, że omyłkowo aktywujemy inną funkcję.

I tylko jedno mi się marzy…

… żebyśmy kiedyś doczekali czasów, w których niewidomy nie będzie musiał kombinować, by skorzystać z tego, co osoba w pełni sprawna ma na wyciągnięcie ręki. Wyobrażacie sobie, że widzący muszą dokonywać takiej ekwilibrystyki, aby wykonać czynność tak prostą, jak obejrzenie odcinka swojego ulubionego serialu? Komplikowanie użycia danego narzędzia większości oznacza odwrót użytkowników od takiego rozwiązania, a tym samym śmierć aplikacji i brak zysków lub nawet straty dla twórców, którzy przecież musieli za jej napisanie zapłacić. Nie chcąc popaść w narzekający ton, na koniec zaproszę wszystkich, których powyższy opis nie przeraził do zainstalowania i zmierzenia się z aplikacją Player.pl, skoro w końcu już można. Program w wersji dla iOS dostępny jest w sklepie Appstore pod tym linkiem.

Michał Dziwisz

Wolność i niepełnosprawność!

Nadchodzi III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami.

Kluczem wydarzenia ma być hasło „za niezależnym życiem”. Wokół, mimo wzrastającej mody na dostępność, mimo wzrastającej świadomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mimo wreszcie coraz doskonalszych rozwiązań technologicznych wspomagających kompensowanie skutków niepełnosprawności, a może właśnie dlatego, że wszystkie powyższe zjawiska mają miejsce, coraz więcej jest widocznych oznak zależności. Wszystko to skłania do refleksji nad niezależnością, nad wolnością, do pytania o miejsce niepełnosprawności w moim życiu.

Na to ostatnie odpowiedź wydaje się łatwa, bo przecież od trzech już lat z niepełnosprawności żyję. Powinienem więc mieć do niej stosunek profesjonalny, zdystansowany, ekspercki. Niby powinienem, a tu jakoś nie wychodzi.

Wszystko zaczęło się mniej więcej rok temu. Zadzwonił kolega, któremu spokoju nie dawał temat planowanej sesji naukowej. Organizatorzy w dość nieszczęśliwy sposób chcieli przeciwstawić autonomię rozumianą jako niezależność z jednej i uznanie własnych ograniczeń rozumiane jako chrześcijańską postawę rezygnacji z siebie.

No właśnie. Nawet nie umiem tego napisać tak, jak rozumiałem to wtedy. Notatki, maile, gdzieś jest to wszystko i gdzieś jest moja niezgoda, gniew na całą tę sytuację, ale rozumienie, rozumienie dziś jest już całkiem inne.

Oto dwie siły, które kierują naszymi dążeniami: dążenie do samostanowienia pojmowanego jako „to ja decyduję o wszystkim, co mnie dotyczy”, z drugiej strony dążenie do wypełnienia swego życia obecnością innych rozumianego jako „jestem o tyle, o ile jestem zauważany”. Czynniki te pokazuję tutaj w sposób nieco przerysowany, bo tak łatwiej jest przyjrzeć się interesującym nas zjawiskom.

Rolę dodatkowego czynnika, który ma ogromny wpływ na to wszystko, o czym tu piszę, spełnia jakiś patologiczny lęk przed odpowiedzialnością. W skrajnym przypadku prowadzi on do stwierdzenia młodej dziewczyny, że nie może kupić sobie ekspresu do kawy, ponieważ posiadanie tak skomplikowanego i drogiego urządzenia oznacza dla niej zbyt wielką odpowiedzialność wynikającą z nałożonych przez producenta obowiązków związanych z konserwacją urządzenia.

Dokładam sobie dla większego skomplikowania obrazu rozważania o przechodzeniu od narodu do społeczeństwa i od społeczeństwa do społeczności. Rozmyślam o ludziach, którzy umierają samotnie w wielkich miastach, opuszczeni w swoich pustych mieszkaniach pozostają czasem miesiącami nie niepokojeni przez nikogo.

Pamiętam, jak 20 lat temu przekonywano mnie, że powinienem liczyć na siebie, że korzystanie z pomocy innych oznacza uzależnianie się od nich, że pomoc jest ok, ale tylko wtedy, gdy jest usługą asystencką. Pamiętam, jak buntowałem się w naiwny sposób przeciw takiemu rozumieniu stosunków międzyludzkich. To jak? Niezależność czy rezygnacja? Bohater, mocarz, czy proszący o łaskę kaleka? A może jeszcze inaczej. Bo przecież w świecie namalowanym powyżej nie możliwe jest, by powiedzieć komuś: „Kocham Cię”.

Jestem, który jestem

Scenę biblijną, w której Bóg objawia Mojżeszowi swe imię, przemawiając w krzaku gorejącym pamiętają chyba wszyscy, bo przecież, niezależnie od wyznawanej religii, silnie porusza ona wyobraźnię, można powiedzieć, że jest w niej ukazana kwintesencja ludzkiego samostanowienia. Dla mnie scena ta stała się impulsem bardzo ludzkim i zupełnie nie teologicznym. Mojżesz usłyszał, że imię Boga, to „Ja Jestem”. Stąd rozważania mogą pójść drogą teologiczną, lingwistyczną, albo jak to w moim wypadku bywa, gdzieś pomiędzy, poprzez przeczucia, intuicje i jakieś takie niby oczywistości czy quasi oświecenia. Bo „Jestem”, to przecież najwyższy stopień samoświadomości, to akceptacja swojego tu i teraz, to wreszcie decyzja, postanowienie, że jestem i postanowienie, jak jestem. Wszystko to razem wyraża dla mnie w najlepszy, najpełniejszy sposób podmiotowość.

I tak wracamy do rozważań o niezależności.

Niedawno od mego przyjaciela usłyszałem: „…bo widzisz, w Tobie nie ma sprzeciwu wobec niepełnosprawności, jesteś z nią pogodzony, a Twoja postawa wobec otaczającego świata to pełna akceptacja.” Nad słusznością tego twierdzenia nie będę się tutaj zastanawiał. Nie ma to zresztą dla nas większego znaczenia. Chodzi przecież o odpowiedź na pytanie, czym jest niezależność, niezależne życie.

Z tego, co napisałem powyżej, uważny czytelnik może wywnioskować, że niezależność pojęta jako negatywnie rozumiane samostanowienie, niezależność jako wolność od relacji, związków, ról społecznych czy odpowiedzialności, jako sprawczość będąca wartością samą dla siebie, może w najlepszym razie człowieka unieszczęśliwić lub społecznie okaleczyć, a w najgorszym może go zabić.

Jak zatem chciałbym ją rozumieć?

Żeby być niezależnym, żeby niezależnie żyć, trzeba zrobić pierwszy krok, krok najtrudniejszy. Najpierw trzeba BYĆ. To trudna decyzja w życiu każdego z nas. Oznacza ona bowiem przyjęcie wszystkiego, co mamy, wszystkiego, czym jesteśmy.

Z tej perspektywy nie będziemy mówić o niepełnosprawności, dysfunkcji czy ograniczeniu. Z tej perspektywy będziemy mówić o zasobach, funkcjach, możliwościach. Jak zatem opiszę moją sytuację?

Mam niewidzenie! Mam wykształcenie uniwersyteckie! Znam takie i takie języki! Potrzebuję tyle a tyle godzin snu! Potrafię pracować wydajnie i efektywnie przez tyle a tyle godzin etc.

Taki model „księgowy” w nieco sztuczny sposób wyrażający za pomocą sądów pozytywnych coś, co zdrowy rozsądek każe uznawać za deficyt, dysfunkcję, ograniczenie, otwiera nas na niestereotypowe spojrzenie na swoje możliwości, daje nam możliwość wyznaczenia swej roli społecznej, określenia celu, który chcemy w życiu osiągnąć. W tym modelu po pierwsze zawsze jest jakiś cel, do którego warto dążyć i po drugie, korzystanie z pomocy otoczenia w osiąganiu naszego celu nie jest już oznaką słabości czy braku niezależności, lecz raczej świadczy o umiejętnym zarządzaniu wykonywanymi zadaniami.

Podsumowując: dla mnie kluczem do prawdziwie niezależnego życia jest dobre rozpoznanie własnych dysfunkcji, deficytów czy ograniczeń. Rzecz tylko w tym, by owo rozpoznanie nie oznaczało odrzucenia czy rezygnacji, bo przecież nie warto pomagać w poprawianiu swojego życia komuś, kto nie chce BYĆ.

Damian Przybyła

Europejski akt o dostępności

 

Osoba z niepełnosprawnością codziennie ma do czynienia z wieloma barierami, które, chcąc zapewnić sobie zgodny z oczekiwaniami poziom uczestnictwa w życiu społecznym, musi pokonać. Nie będziemy szybować w krainę teoretyzowania, spekulując na temat, czy niepełnosprawność jest osobistą tragedią jednostki (jak to ujęli Brytyjscy badacze Colin Barnes i Geof Mercer), czy też powinna być traktowana jako zjawisko społeczne, które tkwi w umysłach ludzkich. Brazylijski pedagog i filozof Paulo Freire wierzył, że człowiek musi walczyć o wolność, ponieważ wolność nie jest nam dana z natury. Pisał: "tylko idąc, możemy utorować sobie drogę". Jednakże wysiłek związany z walką osoby niepełnosprawnej o wolność można, przynajmniej częściowo, zmniejszyć za pomocą właściwych decyzji politycznych. Przecież polityka to nieustanne poszukiwanie rozwiązania konfliktów.

Europejski akt o dostępności (European Accessibility Act) może być postrzegany jako dobry przykład odpowiedzialnej polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością na poziomie Unii Europejskiej. W kwietniu 2016 r. Komisja Europejska zgłosiła propozycję aktu prawnego w formie dyrektywy do Parlamentu Europejskiego pod tytułem "Europejski akt o dostępności". 14 września 2017 r. Parlament większością głosów (537 z 751 członków) przyjął poprawki do aktu, tym samym wydając ostateczną opinię przed rozpoczęciem rokowań z Radą Europejską w celu opracowania wspólnego tekstu dyrektywy. Dyrektywa jest aktem prawodawczym zobowiązującym państwa członkowskie do osiągnięcia określonego celu. Dyrektywa określa jedynie rezultat, który ma być osiągnięty, zaś w gestii państw członkowskich leży decyzja co do sposobu osiągnięcia tego rezultatu. Podczas konferencji poświęconej dostępności, która odbyła się 28 września 2017 r. w Microsoft Innovation Center (Bruksela), przedstawiciel Komisji Europejskiej wyraził nadzieję, że akt zostanie przyjęty do 2019 r., czyli do końca VIII kadencji Parlamentu. Kluczowym celem aktu jest umożliwienie realizacji Konwencji ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych (UN Konvention on the Rights of Persons with Disabilities- CRPD), którą podpisano 30 marca 2007 r. CRPD obowiązuje w UE od 22 stycznia 2011 r. Z wyjątkiem Irlandii, wszystkie 28 państw członkowskich ratyfikowały CRPD. Nowy akt prawodawczy ma w szczególności służyć wdrażaniu w życie artykułu 9 (Dostępność) Konwencji. Dlatego, zwłaszcza w kontekście nadchodzącego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, ważne jest, by przyjrzeć się temu artykułowi. Zgodnie z nim, państwa strony są zobowiązane do zapewnienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług. To dotyczy budynków, dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkół, mieszkań, instytucji zapewniających opiekę medyczną i miejsc pracy, informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb ratowniczych. Państwa są odpowiedzialne za opracowywania i monitorowania wdrażania minimalnych standardów w dziedzinie dostępności urządzeń i usług. Również zadaniem państw jest popieranie odpowiednich form pomocy i wsparcia oraz dostępu osób z niepełnosprawnościami do nowych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, aby przez to zapewnić im dostęp do informacji oraz Internetu.

Istotnym dla osób z niepełnosprawnością wzroku jest punkt, który określa wymóg zapewnienia w ogólnodostępnych budynkach i innych obiektach oznakowania w alfabecie Braille’a oraz w formach łatwych do czytania i zrozumienia. W artykule uwzględniono aspekt gospodarczy procesu przystosowania otoczenia. Obowiązkiem państw jest popierania projektowania, rozwoju, produkcji i dystrybucji dostępnych technologii, tak aby technologie te były dostępne po najniższych kosztach. Celem wszystkich działań jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami samodzielnego funkcjonowania i pełnego udziału we wszystkich sferach życia.

Dlaczego podejmować pracę nad Europejskim aktem o dostępności, gdy już obowiązuje CRPD?

Pomysłodawcy Konwencji nie opracowali konkretnych mechanizmów realizacji zawartych w niej postulatów. Chociaż CRPD została uwzględniona w ustawodawstwie krajów UE oraz istnieją orzeczenia sądów wydawane w oparciu o zapisy Konwencji, ma ona charakter rekomendacyjny. Europejski akt będzie zawierał konkretne sprecyzowane sposoby wywierania wpływu na przedsiębiorstwa, narzędzia kontroli oraz ewentualnych sankcji. Akt ma podnieść poziom życia zarówno 80 milionów Europejczyków z niepełnosprawnością, jak i osób starszych. W swoim wystąpieniu na posiedzeniu Komitetu Regionów 26 września 2017 r. europoseł Marek Plura zwrócił uwagę na to, że brak możliwości niezależnego samodzielnego życia dotyczy wielu Europejczyków, a nowa inicjatywa prawna ma na celu tworzenie owych możliwości.

I choć przyszła implementacja Aktu może w środowiskach osób z niepełnosprawnością budzić wiele obaw, a złe doświadczenia z przeszłości z pewnością skłaniają wielu do pesymizmu, walka o rozszerzanie sfery wolności i niezależności osób z niepełnosprawnościami trwa, a prace nad Europejskim Aktem o Dostępności, a ściślej jego implementacją w poszczególnych krajach, z pewnością stanowią dobrą okazję, by wiele w sytuacji osób z niepełnosprawnościami zmieniło się na lepsze.

Andrey Tikhonov

O autorze

Autor od dwóch lat mieszka w Polsce. Jak mówi, wrócił do kraju skąd pochodzą jego przodkowie i postanowił związać z nim swój los.

Ukończył studia magisterskie w zakresie nauczania języków obcych (angielskiego i niemieckiego), oraz językoznawstwa. Obecnie odbywa studia doktoranckie we Wrocławiu, a obszar jego zainteresowań to nauki o polityce.

Jest absolwentem szkoły muzycznej II stopnia (skrzypek, pianista). Uczestnik programu Fulbright, Professional Fellows Program i stypendialnego programu im. Kirklanda Polsko-Amerykańskiej­ Fundacji "Wolności". W chwili obecnej odbywa staż w Parlamencie Europejskim w biurze posła Marka Plury.

Tyfloświat 2 (35) 2017

Zapraszamy do lektury!

Okładka

Czasopismo w formacie HTML

Czasopismo w formacie PDF do pobrania poniżej.

UWAGA!!! Osoby zainteresowane czasopismem w formacie DAISY proszone są o kontakt mailowy z redakcją.

ZałącznikRozmiar
Tyfloswiat_2_35_2017.pdf2.28 MB

BeMyEyes także dla Androida

 

W USA trwa właśnie miesiąc poznawania osób niewidomych, zaś za tydzień z haczyk/iem będziemy obchodzić Dzień Białej Laski. To wszystko zbiegło się z premierą znanej już od jakiegoś czasu użytkownikom systemu iOS aplikacji BeMyEyes w wersji na Androida, która od zeszłego tygodnia dostępna jest w sklepie Play.

Różni ludzie pytają mnie o to, jak można pomóc osobom z dysfunkcją wzroku, a tak się składa, że BeMyEyes jest doskonałą okazją, by to uczynić.

Aplikacja działa w prosty sposób: rejestrujemy się albo jako niewidomy potrzebujący pomocy, albo widzący wolontariusz, chcący tej pomocy udzielić. W momencie, gdy ktoś po stronie niewidomych poprosi o pomoc, nawiązywane jest połączenie z pierwszym wolontariuszem, który przyjmie zgłoszenie. Rzecz odbywa się w trybie rozmowy wideo. Pomagać można we wszystkim tym, co da się zobaczyć za pośrednictwem kamerki naszego smartphone’a. Zastosowania są różne: od odczytania tekstu z kartki lub ekranu komputera, przez podanie koloru konkretnego przedmiotu lub pomoc w jego zlokalizowaniu, aż po pomoc w przeprowadzeniu po trasie (opcja dla odważnych).

W zamian za to, można poćwiczyć język obcy w zakresie słownictwa życia codziennego; być może zobaczyć kawałek jakiegoś egzotycznego miejsca, poznać nowych ludzi i po prostu pomóc.

Sieć wolontariuszy jest dużo większa niż korzystających z ich pomocy niewidomych, ale takiej pomocy nigdy dość, a zatem rejestrujcie się i/lub przekazujcie wiadomość tak pełnosprawnym, jak i niepełnosprawnym znajomym.

Aplikacja dla androida dostępna jest pod adresem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes

Wersja dla użytkowników iOS znajduje się natomiast pod adresem:

https://itunes.apple.com/us/app/be-my-eyes-helping-blind-see/id905177575?mt=8

Paweł Masarczyk

Traktat z Marrakeszu wchodzi w życie

 

W dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Dokument nabierze mocy prawnej 11 października br.

Dlaczego to takie ważne?

Ogłoszenie powyższej dyrektywy UE oznacza w praktyce wejście w życie ustaleń traktatu z Marrakeszu, a co za tym idzie, realne zwiększenie dostępności publikacji na terenie Unii. Państwa członkowskie mają teraz czas do października przyszłego roku na uzgodnienie przepisów prawa krajowego z powyższą dyrektywą. Można więc powiedzieć, że uczyniono wielki krok na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami w obieg wymiany informacji i dóbr kultury.

Biorąc jednakże pod uwagę bardzo silny opór polskich wydawców przed udostępnianiem publikacji na zasadach traktatowych, trudno powiedzieć, jak rzecz będzie wyglądać w praktyce. Czas pokaże, a my będziemy się temu procesowi przyglądać.

Damian Przybyła

Smartphone z dofinansowaniem

 

Jak czytamy na stronie http://www.niepelnosprawni.pl, niewidomi i słabowidzący mieszkańcy Warszawy mogą ubiegać się o dofinansowanie celem zakupu smartfona, a wszystko dzięki finansowanemu ze środków fundacji Bloomberg projektowi „Virtualna Warszawa”.

Celem projektu jest m.in. stworzenie systemu mikronawigacji, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i tzw. Beaconów. Aby umożliwić beneficjentom korzystanie z tworzonego w ramach projektu systemu wspierającego nawigację tak w przestrzeni miejskiej, jak i wewnątrz budynków (urzędy, muzea itp.), przewidziano dofinansowanie do zakupu smartfonów. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły wybrać urządzenie mobilne zgodnie ze swoimi preferencjami pod warunkiem, że spełni ono minimalne wymagania sprzętowe – Iphone z systemem IOS w wersji 8.0 lub nowszej, oraz urządzenie z systemem android w wersji 4.4 lub nowszej.

Chęć udziału w projekcie należy zgłosić do 30 września. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach:

• etap I – zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami z dziedziny telefonii komórkowej, zdobycie podstawowej wiedzy z obsługi telefonów i aplikacji udźwiękawiających telefon oraz doradztwo w wyborze telefonu dostosowanego do potrzeb użytkownika;

• etap II – dofinansowanie do zakupu telefonu typu smartfon oraz zdobycie rozszerzonej wiedzy z obsługi aplikacji mobilnych, w tym w szczególności aplikacji mobilnej stworzonej w ramach projektu, w połączeniu z jej praktycznym użyciem.

Dofinansowanie do zakupu smartfona zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio 90% dla osób ze znacznym 85% z umiarkowanym i 80% z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy spełnić następujące warunki:

• Mieć więcej niż 10 lat;

• Mieć orzeczoną niepełnosprawność narządu wzroku lub jeśli w orzeczeniu nie mówi się o takiej niepełnosprawności mieć zaświadczenie lekarskie, które potwierdza taką niepełnosprawność;

• być obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej;

• być mieszkańcem Warszawy;

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie wszystkie potrzebne informacje znajdą tutaj.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/585561;jsessionid=A79DDC89C7155DC6...

Czy osoba niewidoma skorzysta z rzeczywistości wirtualnej?

 

Znaczenie technologii rozszerzających doświadczanie świata o jego wymiar wirtualny wciąż rośnie. Okulary do oglądania wirtualnej rzeczywistości to już coś znacznie ważniejszego niż gadżet zwiększający atrakcyjność gier komputerowych. Sfera ta stała się na tyle ważna, że podczas ostatniej światowej konferencji deweloperów oprogramowania dla środowisk firmy Apple zademonstrowano możliwości, jakie rzeczywistość wirtualna oferuje osobom słabowidzącym.

Techniki obróbki dźwięku pozwalają już na stworzenie iluzji przestrzennej bez konieczności stosowania skomplikowanych systemów głośnikowych, ale czy to wystarczy? Pytanie wydaje się być retoryczne tym bardziej, że od lat trwają prace nad wirtualizacją doznań dotykowych, smaków i zapachów. Szwedzi eksperymentowali z rękawicami do przekazywania bodźców dotykowych, które łączyli z odpowiednio przygotowanymi planami dźwiękowymi. Prace te miały na celu stworzenie pomocy rehabilitacyjnych wspierających uczenie samodzielnego poruszania się dla osób niewidomych. Prace nad modyfikacją doznań smakowych być może poprawią kiedyś życie osób ciężko chorych lub w podeszłym wieku. O pracach nad interakcją z przestrzennymi interfejsami dotykowymi pisaliśmy już w Tyfloświecie. Jednak w materiale z ostatniej WWDC pojawia się pytanie, na które, jak sądzę, będzie trzeba odpowiedzieć, o ile z dostępu do rzeczywistości wirtualnej osoby niewidome mają w ogóle odnieść jakieś korzyści. Przyszedł czas by zapytać o potencjalne obszary zastosowania rzeczywistości wirtualnej dla niewidomych, oraz o to, co wydaje się wszystkim tak dobrze poznane, a jak mnie poznane się nie wydaje; zapytać o sposób interakcji osoby niewidomej z otoczeniem, o to, jak brak wzroku modyfikuje tę interakcję i wreszcie o specyficzne dla osób z dysfunkcją wzroku potrzeby, które można zaspokoić z użyciem wirtualizacji czy też wzbogacania rzeczywistości.

Damian Przybyła

Cycle Path - wskakuj na motor i w drogę!

 

Wiatr we włosach, niesamowita prędkość, ale przy okazji mnóstwo przeszkód i niebezpieczeństw które czekają na motocyklistę każdego dnia. To wszystko, a nawet jeszcze więcej oferuje najnowsza gra zamieszczona w serwisie Dragon Apps.

Szczególnie interesujące w grze Cycle Path jest to, że aby cieszyć się motocyklową rozgrywką, nie musimy niczego instalować. Wszystko bowiem dostępne jest z poziomu naszej przeglądarki. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy pobrać odpowiednie paczki ze strony projektu, jednak sam autor zachęca do gry z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, ta wersja jest bowiem przede wszystkim rozwijana i to właśnie do niej dodawane są w pierwszej kolejności różnego rodzaju ulepszenia.

Jak grać?

Najprościej otworzyć w przeglądarce stronę cyclepath.dragonapps.org i postępować zgodnie ze wskazówkami. Gra komunikuje się z nami w języku angielskim z wykorzystaniem obecnie używanego czytnika ekranu. Aby wszystko działało prawidłowo, należy wyłączyć tzw. tryb przeglądania, w NVDA realizujemy to przy pomocy skrótu NVDA+spacja, w JAWS JAWS+z, w Window-Eyes CTRL+Shift+a.

Jeśli program wykryje, że to nasza pierwsza wizyta w grze, to grę rozpoczynamy od wysłuchania instrukcji. Możemy także podać swoje imię, jednak szczerze mówiąc ta sztuka w wersji przeglądarkowej do tej pory mi się nie udała. Kolejnym krokiem jest skorzystanie z menu ‘Play’, gdzie dokonujemy wyboru naszego motoru. Początkowo do dyspozycji mamy tylko jeden niewyróżniający się niczym pojazd, ale z czasem to się zmieni. Wybieramy też trasę, najpierw do dyspozycji mamy wiejską drogę, z czasem otrzymamy możliwość poruszania się po autostradzie i wśród miejskiego zgiełku. Zasady gry są teoretycznie bardzo proste. Ruszamy wciskając spację, a następnie wymijamy różnego rodzaju przeszkody, takie jak jadące z naprzeciwka samochody, chodzące po drodze zwierzęta itp. Aby się rozwijać, musimy zbierać również monety, które odzywają się do nas bardzo charakterystycznym dźwiękiem. Problem w tym, że monety niekiedy znajdują się tam, gdzie nadjeżdżający właśnie pojazd, bardzo blisko niego lub innej przeszkody, musimy więc podejmować decyzje bardzo szybko, jak to na drodze. Im więcej monet, tym na więcej możemy sobie pozwolić w oferowanym przez grę sklepie. Czekają tu na nas dodatkowe motory oraz inne bonusy, takie jak np. nieśmiertelność, rampy, dzięki którym szybciej zbieramy monety i inne dodatki, które najlepiej odkryć we własnym zakresie. Nasze postępy możemy w każdej chwili prześledzić korzystając z pozycji Statistics, znajdującej się w głównym menu gry. Dowiemy się ile uzbieraliśmy punktów, ile mamy monet, ile samochodów udało nam się wyminąć, oraz, to bardzo istotna informacja dla osób łatwo uzależniających się od gier, ile już czasu z naszego życia zabrała nam jazda na wirtualnym motorze. Gra nie wymaga od nas zakładania konta, ale bez obaw, jeśli zamkniemy okno przeglądarki nie stracimy zapisanych przez siebie wyników, wszystko zgromadzone jest w niewielkim pliku tzw. Cookie, który gra umieszcza na dysku naszego komputera.

Szerokiej drogi

Gra nie jest zaawansowana, ktoś może powiedzieć, że jest nawet bardzo prosta i będzie mieć rację. Nie da się jednak ukryć, że jazda na tym wirtualnym motorze po prostu wciąga. Efekty dźwiękowe przygotowano bardzo dobrze, a przeszkody są całkiem realistyczne. Jedyne, do czego mogę mieć zastrzeżenia, to mała ilość dźwięków różnych charakterystycznych przeszkód, które pojawiają się dość często. Przykładem jest tu wesoła melodia imitująca wiejskie wesele, która atakuje nas dosłownie co kilkadziesiąt sekund i, o ile w pierwszym momencie wywołuje uśmiech, wysłuchana enty raz, zwyczajnie drażni.

Michał Dziwisz

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków