Tyfloświat 4 (33) 2016

Zapraszamy do lektury!

Okładka czasopisma

Czasopismo w formacie HTML

Czasopismo w formacie PDF do pobrania poniżej.

UWAGA!!! Osoby zainteresowane czasopismem w formacie DAISY proszone są o kontakt mailowy z redakcją.

ZałącznikRozmiar
Tyfloswiat 4_2016.pdf5.43 MB

Kino przyjazne osobom z niepełnosprawnością

 

W Polsce projekcja filmu z audiodeskrypcją to wciąż jeszcze temat na news. Niby wiemy, niby rozumiemy, a liczba filmów przygotowanych w ten sposób systematycznie się zwiększa, ale do stanu idealnego wciąż jeszcze bardzo daleko. O filmach z napisami dla niesłyszących słyszeli chyba wszyscy, ale potrzebę tłumaczenia w języku migowym rozumie już bardzo niewielu. A czy ktoś zastanawiał się nad udostępnianiem filmów osobom z autyzmem? W Wielkiej Brytanii oferta kin skierowana do osób z niepełnosprawnościami jest tak duża, a kin, gdzie projekcje takich filmów są normą, jest tak wiele, że powstał serwis internetowy ułatwiający przeglądanie repertuaru kin osobom szukającym filmów z audiodeskrypcją, filmów przystosowanych do potrzeb osób niesłyszących czy wreszcie takich, które przygotowano z uwzględnieniem potrzeb osób z autyzmem. Nowości filmowe w większości przypadków ukazują się w wersji uwzględniającej potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a opóźnienie premiery filmu w wersji zaadaptowanej zazwyczaj nie przekracza dwóch tygodni. Na stronie serwisu można znaleźć informację, że w przypadku filmów przygotowywanych dla osób z autyzmem opóźnienie może być większe, ponieważ adaptacja filmów dla tej grupy widzów jest czymś stosunkowo nowym. Omawiana wyszukiwarka jest bardzo wygodna w użyciu i doskonale dostępna dla czytników ekranu. Czytelnikom mieszkającym w Zjednoczonym Królestwie lub planującym podróż do Wielkiej Brytanii polecamy skorzystanie z tego serwisu.

Źródło: RNIB Connect Radio

Idole 2016 rozdane

W tym roku, już po raz czternasty, podczas konferencji Reha for the Blind in Poland rozdano statuetki i wyróżnienia „Idol”.

Pierwszego dnia konferencji wręczono nagrody w kategoriach: Idol środowiska, Idol - Media, Urząd, Idol - Edukacja oraz Przyjazna Firma.

Idol środowiska

Pierwsze miejsce w kategorii Idol Środowiska zdobył pan Jacek Skrzypczak za aktywną działalność w dziedzinie tyfloturystyki.

Miejsce drugie za działalność pedagogiczną w środowisku niewidomych przyznano pani Annie Gedyk.

Trzecie miejsce przyznano panu Piotrowi Pawlakowi ze Szczecina za działalność na rzecz osób głuchoniewidomych.

Idol - Media

Pierwsze miejsce w tej kategorii przyznano wielkopolskiemu portalowi PION – Wielkopolski Portal Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych.

Portal jest doskonałym źródłem informacji związanych ze sferą niepełnosprawności i tematów pokrewnych, a przy tym jest on tworzony z zachowaniem wszelkich wymagań dostępności.

Miejsce drugie za podejmowanie tematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnościami otrzymało Polskie Radio Program Pierwszy. W Jedynce ma swoje audycje niewidoma reportażystka Anna Falkiewicz.

Trzecie miejsce za działania na rzecz powszechniejszej znajomości problemów związanych ze sferą niepełnosprawności, a szczególnie z dysfunkcją wzroku przyznano pani Sylwii Paszkowskiej z Radia Kraków.

Urząd

W tej kategorii pierwsze miejsce otrzymało Laboratorium Innowacji Społecznych Gdynia za działanie na rzecz integracji społecznej osób z dysfunkcją wzroku.

Drugie miejsce otrzymał Urząd Miasta w Złotowie. Jest to pierwszy w Wielkopolsce urząd w pełni przystosowany do potrzeb osób niewidomych. Złotów stara się o uzyskanie statusu miasta otwartego dla niepełnosprawnych.

Trzecie miejsce otrzymał prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego - Pan Jarosław Górczyński za działania na rzecz usamodzielniania i aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku oraz przystosowania przestrzeni miejskiej do ich potrzeb.

Idol - Edukacja

Pierwsze miejsce w tej kategorii przypadło Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczególnie wyróżniona została Biblioteka Uniwersytecka, która wychodzi naprzeciw potrzebom niewidomych studentów. Mają oni nie tylko możliwość skanowania materiałów, lecz także mogą, dzięki znajdującemu się w czytelni monitorowi brajlowskiemu, korzystać z publikacji cyfrowych w formie brajlowskiej.

Drugie miejsce przyznano Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej im. Ludwika Braille’a w Bydgoszczy.

Trzecie miejsce zdobył Regionalny Ośrodek Pomocy Niedowidzącym i Niewidomym w Ziemięcicach. Ta, powstała w roku 2016, placówka pomaga w szczególny sposób osobom z dodatkowymi dysfunkcjami.

Przyjazna firma/instytucja

Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymało Lotnisko im. Fryderyka Chopina. Umieszczono tam udźwiękowione plany tyflograficzne. Tablice zaopatrzono w informacje dźwiękowe w języku polskim i angielskim. Informacje udostępniane pasażerom w ten sposób ułatwiają korzystanie z lotniska nie tylko niewidomym.

Drugie miejsce otrzymał portal Świetlikowo. Portal rozwijający widzenie u dzieci. Za pomocą gier zamieszczonych na portalu można prowadzić rehabilitację widzenia.

Trzecie miejsce za umieszczenie tablic brajlowskich oraz informacji w formie dźwiękowej przy wybiegach zwierząt otrzymał Ogród zoologiczny w Toruniu.

Drugiego dnia konferencji rozdano statuetki i wyróżnienia w kategoriach: Produkt dla Niewidomych, Produkt dla Słabowidzących oraz Firma/Wystawca Roku.

Produkt dla niewidomych

Pierwsze miejsce w tej kategorii zdobyła firma Trefl S.A. za zaprojektowaną w sposób uniwersalny serię zabawek Fun For Everyone. Intencją twórców było, by zabawkami tymi mogli się bawić wszyscy, także dzieci z dysfunkcją wzroku.

Miejsce drugie to wyprodukowana przez Altix aplikacja Your Way. Jest to narzędzie wspomagające nawigację. aplikacja wspomaga odnajdywanie i obsługę produkowanych przez Altix tablic tyflograficznych.

Miejsce trzecie w kategorii Produkt dla niewidomych otrzymała firma Olympus za doskonale spełniający wymagania dostępności dyktafon Olympus DM-7. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj fakt, że ten profesjonalny dyktafon, jakkolwiek w pełni dostępny, jest przykładem projektowania uniwersalnego, tzn. mimo iż spełnia on wszelkie wymagania związane z dostępnością nie należy do kategorii tyfloproduktów.

Produkt dla Słabowidzących

Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymała firma Altix za Infokiosk – interaktywny terminal informacyjny dla słabowidzących.

Miejsce drugie przyznano firmie Optelec za 12-calowy przenośny powiększalnik Traveller HD.

Miejsce trzecie zdobył ręczny powiększalnik firmy Freedom Scientific, Ruby 7 HD.

Firma/Wystawca Roku

W kategorii Firma/Wystawca roku tytuł Idola przyznano Polskiemu Związkowi Niewidomych.

Drugie i trzecie miejsce w tej kategorii otrzymały odpowiednio Trefl S.A. oraz Olympus Polska Sp. z O.O.

Naszym zdaniem godne odnotowania jest, że w tym roku zarówno produkty, jak i działania o charakterze uniwersalnym, włączającym, były silniej obecne i zostały bardziej docenione przez głosujących niż miało to miejsce w latach poprzednich. To pozytywne zjawisko wydaje się tym bardziej godne uwagi, że nagrody Idol są swego rodzaju wyrazem opinii środowiska osób z dysfunkcją wzroku.

Damian Przybyła

ObjPad, nowy sposób na nawigację obiektową w NVDA

 

Korzystanie z emulacji wskaźnika komputerowej myszy z użyciem NVDA nie jest procesem ani prostym, ani logicznym szczególnie dla tych, którzy mają za sobą bagaż doświadczeń wynikających z używania JAWS-a czy WE. Dlatego warto docenić każdą inicjatywę, która ma za zadanie ułatwić nam ten tryb pracy. W repozytorium dodatków dla NVDA pojawiła się nowa wtyczka o nazwie ObjPad. Skrypt można pobrać z podstrony dodatku w repozytorium, dostępna jest już wersja stabilna, jak i rozwojowa, w której prawdopodobnie szybciej doczekamy się kolejnych usprawnień i nowości.

Choć dodatek nie jest wielką innowacją, ułatwia nam korzystanie z trybów nawigacji obiektowej w NVDA, a jego klawiszologię docenią przede wszystkim posiadacze mniejszych laptopów, takich, które nie są wyposażone w blok numeryczny.

3 tryby nawigacji

Rozszerzenie wprowadza 3 tryby nawigacyjne, między którymi przełączamy się skrótem CTRL+NVDA+Tab, są to kolejno:

  • Object Nav Mode – w tym trybie nawigujemy w hierarchii obiektów znajdujących się na ekranie naszego komputera za pomocą strzałek kursora. Strzałka w górę to przejście o poziom wyżej, strzałki w lewo i prawo służą do poruszania się między obiektami w obrębie danego poziomu, strzałka w dół przeniesie nas do obiektu, który jest podrzędnym względem tego, w którym aktualnie się znajdujemy. Ostatni klawisz w tym trybie to spacja, która wykonuje domyślną akcję na obiekcie, w którym aktualnie się znajdujemy. Szkoda, że dodatek nie przewiduje jeszcze jakichś intuicyjnych klawiszy do zarządzania wskaźnikiem myszy, ale być może doczekamy się ich w kolejnych wersjach w końcu, nie wszystko na raz.
  • Scan Mode – w tym trybie poruszamy się za pomocą strzałek w górę i w dół po widocznych na ekranie elementach w układzie płaskim, bez podziału na obiekty, strzałki w lewo i prawo pozwalają na poruszanie się po znakach, z dociśniętym klawiszem CTRL przemieszczamy się po słowach, spacja to również wykonanie domyślnej akcji.
  • Normal Mode – standardowy tryb, w którym strzałki kursora działają w typowy, zależny od używanej aplikacji sposób.

Dla kogo jest ten dodatek?

Z pewnością nie jest to rozwiązanie dla tych, którzy nie rozumieją zasady działania nawigacji obiektowej w NVDA. To rozszerzenie nie pomoże w jej zrozumieniu, może jedynie ułatwić korzystanie z tych trybów. Być może dla kogoś intuicyjny okaże się Scan Mode, dla mnie jednak osobiście wprowadza zbyt dużo chaosu w układ prezentowanych informacji. Sądzę, że dzieje się tak dlatego, że znam zasady rządzące nawigacją obiektową w NVDA. Liczę, że opisywane tu rozwiązanie okaże się dla kogoś przydatne, a autorowi, Josephowi Lee dziękuję za stworzenie kolejnego, przydatnego dla społeczności użytkowników NVDA, dodatku.

Michał Dziwisz

Na bezrybiu i rak ryba

 

Od dłuższego już czasu śledzę z ogromnym zainteresowaniem wszelkie doniesienia dotyczące prac nad tanimi rozwiązaniami, które być może dadzą nam takie brajlowskie czytniki treści cyfrowych, że użytkownik będzie mógł je kupić bez korzystania ze specjalnych dotacji, czy jakkolwiek inaczej realizowanej pomocy z zewnątrz. Początki są zawsze bardzo entuzjastyczne. W miarę jednak jak prace postępują okazuje się, że założone parametry techniczne nie zadowalają użytkowników końcowych, że wreszcie zapowiadana, niska cena nijak nie da się utrzymać bez drastycznego cięcia oczekiwań co do jakości produktu.

Podczas ostatniej konferencji CSUN wielkie nadzieje wzbudził Orbit Reader. Ten tani czytnik brajlowski ma w założeniu dać użytkownikom pisma brajlowskiego możność czytania brajlem i robienia notatek. Urządzenie ma ponadto mieć możność służenia nam w charakterze terminala brajlowskiego, który poprzez łącze USB, a także za pośrednictwem Bluetootha, połączy się z komputerem czy urządzeniem mobilnym. Cena urządzenia wydaje się być bardzo obiecująca. Wedle moich szacunków ta 20-znakowa linijka brajlowska może w Polsce kosztować mniej niż 5.000 złotych. Brzmi bardzo obiecująco nieprawdaż? Obraz przestaje jednak być optymistyczny, gdy zaczynamy się przyglądać szczegółom.

Brajl będzie się odświeżał powoli – 20 znaków to około pół sekundy. Ale, o ile to nie będzie stanowiło wielkiego problemu, zwłaszcza dla początkujących brajlistów, którzy i tak nie znają uczucia płynności czytania, o tyle hałas generowany podczas produkowania każdej kolejnej linii tekstu może być denerwujący.

Urządzenie będzie duże i ciężkie. Spełni więc być może swoje zadanie jako pomoc w czytelni, do której przychodzą osoby niewidome, ale z pewnością nie będzie dobrym rozwiązaniem dla biegającego z wykładu na wykład studenta.

Na koniec trzeba powiedzieć, że twórcy Orbit Readera, walcząc o obniżenie kosztów, zrezygnowali z umieszczenia w linijce brajlowskiej klawiszy sprowadzania kursora, a co za tym idzie przydatność tego urządzenia jako terminala brajlowskiego wydaje się być mocno dyskusyjna. Wobec powyższego wspominanie o rezygnacji z wszelkich walorów natury estetycznej, o zamiarze sprzedawania czytnika bez własnego futerału, to jedynie niepotrzebny gwóźdź do przysłowiowej trumny. Jakkolwiek intencje twórców tego rozwiązania są szlachetne i godne pochwały, a linijka brajlowska kosztująca tak mało może rzeczywiście sprawić, że korzystanie z treści cyfrowych z użyciem pisma brajlowskiego stanie się bardziej dostępne, musimy jednak z przykrością stwierdzić, że jakość proponowanego produktu końcowego jest trudna do przyjęcia, że więc i ta próba chyba nie do końca się udała.

Źródło: http://www.aph.org/research/orbit-reader-20-details/

Opracował Damian Przybyła

Nowa biblioteka dla osób z niepełnosprawnościami

 

28 października podczas krakowskich Targów Książki odbyła się prezentacja powstającej właśnie platformy przeznaczonej do udostępniania treści cyfrowych osobom z niepełnosprawnościami.  Beneficjentami projektu będą wszystkie osoby, które ze względu na niepełnosprawność nie są w stanie skorzystać z publikacji w tradycyjnej formie papierowej.

W założeniu projekt ten powstał jako rozwiązanie kompromisowe, które, uwzględniając stawiane przez wydawców wymagania związane z ochroną praw autorskich, ma także na celu stworzenie osobom z niepełnosprawnościami możliwości zaspokajania potrzeb edukacyjnych oraz pełniejszego uczestnictwa w kulturze.

Jak wszystkie rozwiązania kompromisowe, tak i prezentowana w Krakowie platforma ma swoje wady. Dla wydawców proponowany poziom zabezpieczeń jest zbyt niski. Z ich punktu widzenia optymalnym rozwiązaniem byłaby biblioteka działająca w systemie streamingu. W tym modelu czytelnik uzyskiwałby dostęp do zasobów biblioteki w trybie online po zalogowaniu. Rozwiązanie takie, jakkolwiek technicznie możliwe, byłoby dość trudne do wykonania. Biorąc bowiem pod uwagę najczęściej używane wśród samych tylko niewidomych i słabowidzących metody korzystania z Internetu należałoby stworzyć cztery różne rozwiązania obsługujące naszą bibliotekę. Gdyby założyć, że dostęp do biblioteki będzie realizowany nie poprzez samodzielną aplikację, lecz poprzez moduł będący rozszerzeniem przeglądarki internetowej, to liczba koniecznych implementacji znacząco wzrośnie. Inny, choć równie istotny, problem stanowiłoby ponadto wykluczenie osób, które nie mają stałego dostępu do Internetu i wreszcie takich, które chcą korzystać z treści cyfrowych za pomocą tzw. urządzeń dedykowanych, ponieważ urządzenia te, a zwłaszcza ich starsze modele, często nie mają technicznej możliwości pracy w trybie online.

Dla osób z niepełnosprawnością rozwiązanie optymalne to nielimitowany, darmowy dostęp do wszelkich treści cyfrowych i to najlepiej przygotowanych tak, aby korzystanie z nich było maksymalnie wygodne i efektywne z punktu widzenia beneficjentów projektu.

Czy zatem kompromis jest w ogóle możliwy?

Wypracowany przez twórców projektu kompromis wydaje się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich. Z jednej strony zasoby tworzonej biblioteki będą ściśle kontrolowane przez wydawców, co oznacza, że każda pozycja będzie mogła w każdej chwili być wycofana z biblioteki, z drugiej zaś zastosowane na platformie zabezpieczenie w postaci unikalnego znaku wodnego, jakkolwiek daje możliwość kontrolowania każdego pobranego z biblioteki pliku, nie będzie stanowić przeszkody uniemożliwiającej otwieranie tych plików na praktycznie dowolnym urządzeniu przeznaczonym do ich odczytywania.

Zgłaszane przez potencjalnych użytkowników biblioteki podczas prezentacji platformy zastrzeżenia dotyczące limitowania liczby publikacji do pobrania w ciągu miesiąca wydają się nieuzasadnione. Mechanizm ten jest bowiem bardzo często stosowany w bibliotekach, zaś szczegółowe ustalenia dotyczące reguł jego stosowania będą zapewne wynikiem dobrego rozpoznania potrzeb czytelników.

Twierdzenia wydawców, że znak wodny nie stanowi żadnego zabezpieczenia przed piractwem są nie do końca słuszne. Nałożenie znaku wodnego wprawdzie nie zabezpiecza pliku przed kopiowaniem, ale pozwala na stwierdzenie w stosunkowo łatwy sposób, kto plik niezgodnie z prawem udostępnił.

Czy to zadziała?

Wydaje się, że przy odrobinie dobrej woli z obu stron omawiane tutaj przedsięwzięcie ma spore szanse powodzenia. Z prezentowanych podczas spotkania założeń wiemy, że strona, poprzez którą publikacje będą udostępniane, zostanie stworzona zgodnie ze standardami dostępności, gwarancją czego ma być m.in. udział użytkowników z niepełnosprawnościami w testach platformy. Treści udostępniane będą w formacie EPUB oraz MP3. Format EPUB wybrano ponieważ daje on bardzo dobre możliwości adaptacji treści do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami. Publikowanie plików audio w formacie MP3 spowoduje, że będzie je można uruchamiać na praktycznie każdym dostępnym obecnie na rynku odtwarzaczu audio.

Platforma została wyposażona w specjalne narzędzia dla wydawców, które dają im pełną kontrolę nad udostępnianymi treściami. Kwestią otwartą pozostaje po pierwsze: czy wydawcy zechcą na takich warunkach udostępniać swoje publikacje, czy nie ograniczą się do umieszczania na platformie publikacji, do których prawa wygasły lub lada moment wygasną i po drugie: czy omawiany tutaj projekt przyczyni się do udostępniania publikacji o charakterze naukowym. Jakkolwiek format EPUB czysto teoretycznie pozwala na dokonywanie wszelkiego rodzaju adaptacji, a przy tym daje możliwość prezentowania treści publikacji w sposób zależny od potrzeb czytelnika, proces takiej adaptacji jest trudny, wymaga bardzo niszowej wiedzy specjalistycznej, a tym samym będzie zapewne bardzo drogi.

Kto zechce działania te finansować? Wydawnictwa? Organizacje pozarządowe? A może Ministerstwo Edukacji Narodowej lub inne instytucje państwowe? Czas pokaże.

Damian Przybyła

Yandex wychodzi naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami

 

Kilka miesięcy temu informowaliśmy naszych czytelników o prowadzonych przez Google badaniach dostępności swoich usług. Osoby zainteresowane poprawą w tej dziedzinie miały wówczas możliwość wypełnienia stosownej ankiety. Efekty tych badan są widoczne już teraz. Google, systematycznie aktualizując swoje aplikacje i usługi, wprowadza w nich różne usprawnienia w zakresie dostępności. Podobną drogą postanowił podążyć rosyjskojęzyczny odpowiednik Google’a – Yandex. W serwisie Tiflocomp czytamy, że Yandex umieścił na swoich stronach ankietę dla osób z niepełnosprawnościami, której celem jest optymalizacja serwisu uwzględniająca potrzeby tej grupy użytkowników. Osoby posługujące się językiem rosyjskim mogą wziąć udział w badaniu, które będzie otwarte do 15 listopada. Formularz ankiety znajduje się pod adresem: http://www.surveygizmo.com/s3/3119400/2016

Źródło: http://www.tiflocomp.ru/news/1311

Karty do głosowania trzeba zmienić

 

Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych wiele osób z niepełnosprawnościami zagłosowało po raz pierwszy. Przyczyniła się do tego zapewne możliwość korzystania z dostępnych kart do głosowania. Jakkolwiek większy udział osób z niepełnosprawnościami powinien nas cieszyć, niepokoić może wyjątkowo duża liczba głosów oddanych w sposób nieważny. Przeprowadzone przez Fundację Batorego badania wskazują na konieczność dalszej optymalizacji procesu głosowania w aspekcie dostępności. Badania opisane w raporcie „Nieważne głosy, ważny problem” wykazały, że główną przyczyną wzrostu liczby głosów nieważnych w porównaniu z wyborami w 2010 roku było dwuipółkrotnie częstsze zaznaczanie na karcie do głosowania więcej niż jednego kandydata: w 2010 r. oddano 466 tys. głosów „wielokrzyżykowych”, w 2014 r. – 1,16 mln. Taki sposób głosowania wynikał z błędnego rozumienia instrukcji dołączonej do karty do głosowania oraz z tego, że broszurowa forma tej karty sugerowała wielu wyborcom, iż mają oni do czynienia z wieloma kartami, co sprawiło, że na każdej ze stron broszury zaznaczali nazwisko wybieranego kandydata. W odpowiedzi na raport Fundacji Państwowa Komisja Wyborcza zareagowała bardzo szybko, co z pewnością świadczy o zrozumieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do konsultacji zaproszono przede wszystkim osoby z różnego typu niepełnosprawnościami, specjalistów – praktyków zajmujących się tworzeniem dostosowań i usprawnień dla osób z niepełnosprawnością, profesjonalistów w zakresie edytorstwa oraz ekspertów w dziedzinie komunikacji i pragmatyki językowej. Wypada mieć nadzieję, że te wyjątkowo szybko podjęte działania przyczynią się do pełniejszego włączenia osób z niepełnosprawnościami w struktury społeczeństwa obywatelskiego.

 

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1996182.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_wszystkie&utm_medium=email&utm_campaign=20.10.2016

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

 

Jutro przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Obok alfabetu Braille’a to najważniejsze narzędzie zapewniające nam niezależność. Amerykańska Federacja Niewidomych (NFB) promuje korzystanie z laski hasłem „Be proud of your cane” (bądź dumny ze swej laski).

Łatwo powiedzieć, ale dużo trudniej wykonać. Osoby tracące wzrok odwlekają moment wzięcia laski do ręki tak bardzo, jak to tylko możliwe. Dzieci niewidome, chodzące do szkół razem ze swymi widzącymi rówieśnikami, często wstydzą się chodzenia z laską, a reakcja odrzucenia bywa tak silna, że, jak czytamy w jednym z blogów dla rodziców wychowujących dzieci z dysfunkcją wzroku, może stanowić poważny problem wychowawczy.

Nawet osoby dobrze przystosowane, przyzwyczajone do ludzi na ulicy gapiących się na męża, żonę czy dziecko z laską znoszą to z trudem. Inżynierowie nie ustają w wysiłkach, by stworzyć jakąś bardziej dyskretną i równie efektywną alternatywę.

Czy jednak istotą problemu białej laski jest to, że ją widać, że zwraca na siebie uwagę otoczenia?

Niepełnosprawność, obok oczywistych dysfunkcji natury fizjologicznej, jest w dużej mierze stanem naszego umysłu. Kampania prowadzona przez NFB ma na celu przede wszystkim zmianę postaw osób z dysfunkcją wzroku. Biała laska, to obok brajla narzędzie dające nam możliwość manifestowania własnej podmiotowości, efektywnego realizowania prawa do samostanowienia. Żadne konwencje międzynarodowe, żadne regulacje prawne nie zmniejszą ciężaru niepełnosprawności, o ile nie zechcemy sami dawanej przez te regulacje przestrzeni zagospodarować. Biała laska, to narzędzie dające nam do ręki taką możliwość. Pamiętajmy o tym w dniu białej laski.

Damian Przybyła

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków