Jaws 12 dostępny

Firma Freedom Scientific wydała kolejną, dwunastą już, wersję screenreadera Jaws. Tym razem producent postawił na  modyfikacje obsługi monitorów brajlowskich, nowy sposób ustawiania parametrów programu oraz usprawnienia we współpracy z Windows 7, Office 2007 i 2010.

Nowy sposób pisania na klawiaturze monitorów Focus

Dzięki zmianom w programie, podczas pracy z monitorem brajlowskim Focus nie trzeba włączać i wyłączać trybu pisania na klawiaturze monitora. Domyślnie brajlowskie klawisze służą za znaki, a dodatkowe polecenia uzyskujemy korzystając z akordów, czyli  połączenia 'SPACJA-znak brajlowski'.

Uproszczony sposób konfiguracji

Począwszy od wersji 12, 'Menedżer Konfiguracji' ('Configuration Manager') zastąpiony zostaje przez 'Jaws Control Center'. Wszystkie parametry programu są nie w podmenu, a w sześciu zakładkach. Ponadto w oknie dialogowym prócz przycisków zapisania i anulowania, mamy do dyspozycji pole wyszukiwania, dzięki któremu możemy szybko znaleźć pożądaną opcję oraz pole kombi z listą aplikacji, dla których możemy dokonać zmian ustawień.

Opcje programu Jaws pogrupowane zostały w kilka obszarów tematycznych.

Usprawniona obsługa menu-wstążki pakietu Office

Obsługa menu pakietu Office, w wersji 2007 i 2010, jest dla użytkowników screenreaderów znacznie utrudniona, ze względu na specyficzną nawigację po menu. Dlatego w nowym Jawsie wprowadzono możliwość pracy z tzw. Virtual Ribbon. Dosłownie oznacza to wstążkę wirtualną, ale z opisu wynika, że chodzi o maksymalne uproszczenie nawigacji klawiszami strzałek i ?TAB?. Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

Zakładka w Wordzie

Często istnieje potrzeba zaznaczenia miejsca, w którym skończyliśmy czytanie, albo do którego chcemy powrócić. Możemy wtedy użyć wordowskich zakładek lub dowolnego ciągu znaków, który potem odnajdujemy. W ten sposób ingerujemy jednak w dokument.

Z pomocą może przyjść 'Zakładka', wprowadzona w programie Jaws. Zakładki są zapamiętywane niezależnie dla konkretnych plików i działają zarówno po ponownym uruchomieniu Worda, jak i systemu Windows. Niestety w ramach jednego pliku możemy utworzyć jeden taki znacznik. Służy do tego kombinacja klawiszy ?CTRL-Windows-K?. Do jego odnalezienia użyć należy natomiast kombinacji ?Windows-K?.

Nowe możliwości funkcji ?Czytaj wszystko?

Kiedy chcemy przeczytać dłuższy fragment strony internetowej czy złożonego dokumentu z nawigacją, informacje o mijanych elementach, np. linkach, mogą utrudnić percepcję informacji. Dlatego w nowym Jawsie wprowadzono kilka funkcji umożliwiającym użytkownikowi podjęcie decyzji, jak ma się zachować screenreader podczas czytania ciągłego. Jaws może działać jak do tej pory, może pomijać wszystkie elementy HTML,  a także informować o nich za pomocą dźwięku.

Źródło: Freedom Scientific

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków