O Nas

Logo FIRR

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją pożytku publicznego działającą od 2003 r., z siedzibą w Krakowie i filią w Warszawie. Naszą misją jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osobom niepełnosprawnym w Polsce. Dążymy do tego, aby ich życie było samodzielne i niezależne od zewnętrznej pomocy. Zapewniamy wsparcie,
w szczególności osobom niewidomym i słabowidzącym, w postaci kursów, szkoleń, porad prawnych i spotkań indywidualnych. Dbamy o poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce w każdej dziedzinie życia.

Monitorujemy stanowione prawo pod kątem niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. Czynnie uczestniczymy w pracach sejmowych Komisji dotyczących projektów ustaw obejmujących swym zasięgiem osoby niepełnosprawne. Zgłaszamy własne propozycję zmian i służymy eksperckimi opiniami. Jesteśmy autorami pomysłu wprowadzenia specjalnych nakładek do głosowania dla osób niewidomych i słabowidzących.

Działamy w obszarze zwiększania dostępności uczelni wyższych. Co roku organizujemy konferencję ,,Pełno(s)prawny student", na którą przybywają goście z całej Polski i zagranicy. Oferujemy szkolenia dla uczelni wyższych, restauracji i hoteli, w których przekazujemy wiedzę na temat profesjonalnej obsługi i podejścia do niepełnosprawnego klienta.

Wydajemy czasopismo ,,Tyfloświat", nagrywamy audycje internetowe i prowadzimy portal o tematyce dostępnych technologii ułatwiających życie osobom niepełnosprawnym wzrokowo.

Wspieramy samorządy wszystkich szczebli w realizacji zadań związanych z osobami niepełnosprawnymi. W ramach projektu ,,Samorząd Równych Szans" organizujemy ogólnopolski konkurs na najlepsze inwestycje i przedsięwzięcia przyjazne osobom niepełnosprawnym.

Prowadzimy kursy służące podwyższeniu kwalifikacji i kompetencji osób niepełnosprawnych. Uczymy obsługi komputera, języków obcych (angielski, niemiecki), kreowania własnego wizerunku, samoobrony oraz podstaw księgowości i prowadzenia własnej firmy. Opracowujemy programy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zajmujemy się promowaniem idei dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałamy zjawisku wykluczenia cyfrowego.

Działamy nie tylko lokalnie, ale również uczestniczymy w projektach międzynarodowych razem z zagranicznymi partnerami. Z roku na rok rozszerzamy swoją działalność, szukamy innowacyjnych rozwiązań, dzielimy się dobrymi praktykami i skutecznymi rozwiązaniami problemów. Jesteśmy profesjonalną organizacją, której cele są jasno wytyczone i podporządkowane misji Fundacji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.firr.org.pl

Logo Utilitii

Firma Utilitia została powołana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w celu propagowania uniwersalnego projektowania, dostępności i równego dostępu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aby budynki, usługi, towary i informacja były dla tych osób dostępne, trzeba posiadać specyficzną wiedzę. Tę wiedzę przekazujemy wszystkim zainteresowanym.

Głównym obszarem działalności są szkolenia, przede wszystkim w obszarze edukacji, oświaty, dostępności informacji (accessibility) i różnego rodzaju usług. Szkoliliśmy już pracowników wyższych uczelni, informatyków i pracowników samorządowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno praktyczne, jak i merytoryczne w dziedzinie dostępności. Jesteśmy pomysłodawcą unikalnej na skalę krajową usługi Utilitia, będącej automatycznym narzędziem do audytu dostępności stron internetowych

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków