Pomoce w orientacji przestrzennej

Osoba niewidoma z laską, stojąca przy krawężniku_fot. Karin Lau

Wszystko o urządzeniach, które mogą ułatwić samodzielne poruszanie się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków