Tyfloświat_02_04_2009

Zapraszamy do pobrania najnowszego numeru czasopisma

Okładka Tyfloświata_02_2009

Sprostowanie: Artykuł "Orientacja przestrzenna" autorstwa Pana Zbigniewa Jęczmyka jest przedrukiem tekstu, który ukazał się w czasopiśmie LASKI, nr 1-2/2009. Serdecznie przepraszamy Redakcję czasopisma za nieumieszczenie tej informacji.

Istnieje możliwość bezpłatnej prenumeraty czasopisma w formie czarnodrukowej, również w druku powiększonym. Oferujemy również możliwość druku czasopisma w brajlu.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z redakcją.

Warstwa dla osób słabowidzących tyflografiki, załączonej do czasopisma, znajduje się pod adresem: Warstwa graficzna - Tyfloświat 2 (4) 2009

ZałącznikRozmiar
Tyfloswiat_02_2009.pdf2.22 MB
Tyfloswiat_02_2009.txt144.77 KB
 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miejskiej Kraków